De half december opgerichte Stichting Trots op Fortuna (TOF) heeft inmiddels ruim
€ 500.000,- aan toegezegde donaties. TOF ontvangt deze donaties gespreid over drie jaar. Hiermee is de eerste doelstelling van de stichting, een half miljoen binnenhalen voor 1 maart 2009, gehaald.

De afgelopen weken steeg de TOF-barometer naar de vier ton. Op 18 februari meldden zich enkele grote partijen bij TOF waardoor het half miljoen sneller dan verwacht werd bereikt.

In december is met het bestuur van Fortuna Sittard overeengekomen dat TOF een commissaris bij Fortuna mag afvaardigen op het moment dat TOF over € 500.000,- beschikt. Dat moment is nu aangebroken en dat betekent dat Fortuna Sittard een nieuwe commissaris krijgt. Dit zal worden bekrachtigd in de eerstvolgende bestuursvergadering. De commissaris die TOF zal afvaardigen, wil zich inzetten voor een zelfstandig voortbestaan van Fortuna Sittard. Wat deze nieuwe ontwikkeling betekent voor de fusieplannen met Roda JC zal de nabije toekomst moeten uitwijzen. In elk geval is het bestuur van Fortuna Sittard nu niet meer unaniem voorstander van een fusie.

Vanwege het succes van TOF, heeft de stichting haar doelstelling inmiddels naar boven bijgesteld. TOF wil nu voor het einde van het seizoen minimaal € 600.000,- bijeen brengen. Met dit bedrag legt TOF de laatste hand aan het door haar opgestelde business plan en realiseert TOF een sluitende begroting voor de komende drie seizoenen.

De voorzitter van TOF, Wil Meijers, is verheugd met het bereiken van de eerste doelstelling, maar waarschuwt voor te veel optimisme. ‘De eerste, zeer belangrijke stap op weg naar het behoud van onze club is gezet, maar we zijn er nog niet helemaal. Fortuna Sittard moet ook een sluitende begroting overhandigen aan de KNVB. Ik hoop dat nóg meer mensen zich aansluiten bij TOF nu ook de tegenstanders van een fusie vertegenwoordigd zijn in het bestuur van Fortuna Sittard.’