Het stadion is verkocht, dat is nu een feit. Helaas hebben de projectontwikkelaars daarbij wel maximaal gebruik gemaakt van de sterke onderhandelingspositie die ze hadden ten opzichte van Fortuna, waardoor onze club er bekaaid vanaf is gekomen.

We gaan terug naar de zomer van 2005 om de complete situatie te kunnen begrijpen. Fortuna is driftig opzoek naar een koper voor het seizoen. Maar de prijs die Fortuna op het oog heeft (en noodzakelijk is om van de schuldenlast af te komen) wil niemand betalen.

De RvC van Fortuna besluit dan maar om het stadion zelf te kopen. Ze willen er 3,5 miljoen euro voor betalen. 1 Miljoen gaat rechtsreeks naar de RvC (ter compensatie van de schulden die Fortuna heeft aan diezelfde RvC); 2,5 miljoen gaat naar Fortuna dat daarmee haar hypotheek kan aflossen.

De verkoop van het stadion is noodzakelijk om de bestemmingsplanwijziging door de raad te krijgen. Zonder verkoop van het stadion en dus een oplossing van Fortuna’s schuldenproblematiek is er nooit een meerderheid in de raad die de bestemmingsplanwijziging goedkeurt. En zonder bestemmingsplanwijziging is de club gedoemd failliet te gaan.

De verkoop van het stadion aan de RvC lukt echter niet. De leden van de RvC slagen er niet in om een hypotheek los te peuteren bij een bank om de aankoop van het stadion te (her)financieren.

Het is inmiddels 30 juni, de dag waarop de raad beslist over de wijziging in het bestemmingsplan. Fortuna besluit in overleg met het College van B&W om de raad niet te vertellen dat het stadion niet verkocht is en daarmee wordt de raad misleid. De raad denkt dat het stadion verkocht is bij een bestemmingsplanwijziging en gaat akkoord met die wijziging.

Hoog spel dus van het College van B&W dat later – als blijkt dat het stadion niet verkocht is – ongestraft blijft. Fortuna heeft een overwinning geboekt, maar heeft daarmee wel een troefkaart verspeeld. Nu het bestemmingsplan gewijzigd is, hebben de projectontwikkelaars Fortuna niet meer nodig. Fortuna moet opnieuw naar de onderhandelingstafel om het stadion alsnog verkocht te krijgen. Tegenover Fortuna zitten diezelfde projectontwikkelaars.

De projectontwikkelaars ruiken bloed. Elke dag uitstel van verkoop brengt het faillissement van Fortuna naderbij. Fortuna’s onderhandelingspositie is dus beneden het vriespunt en dat buiten de projectontwikkelaars maximaal uit. Het plan van de verkoop voor 3,5 miljoen euro komt weer op tafel en Fortuna sluit eind december een deal met de projectontwikkelaars. Echter, nu met het verschil dat de koper niet de RvC is, maar de projectontwikkelaars. En daar wringt de schoen. Daar waar in het oorspronkelijke plan met de RvC als koper 3,5 miljoen euro naar Fortuna stroomde (2,5 direct; 1 miljoen indirect via de RvC), stroomt er nu nog maar 2,5 miljoen naar Fortuna. De projectontwikkelaars – als koper van het stadion – hebben ook recht op een miljoen en zijn niet vanzins dat miljoen door te sluizen naar Fortuna. Zoals gezegd, de projectontwikkelaars hebben niks op met Fortuna, ze maken handig gebruik van Fortuna’s zwakke positie en pikken dat miljoen binnen.

En dus komt Fortuna opnieuw een miljoen tekort om de schulden af te lossen. Dat leidt tot vertraging in januari. De RvC bedenkt een nieuwe constructie om toch aan dat miljoen te komen. Twee leden kopen aandelen in het ontwikkelingsproject. En met dat als onderpand hopen ze een miljoen euro te lenen bij een bank. En dat miljoen vloeit dan naar Fortuna. En daarmee is ook dat probleem opgelost.

Blijft er nog een tekort op de lopende begroting over van circa 700.000euro. Waarschijnlijk ontstaan omdat de club bij het opstellen van de begroting voor het seizoen 05/06 ervan uitging dat het stadion verkocht zou zijn op 1 augustus. Dat lukte pas in februari, dus de renteaflossingen op de schuld liepen nog een maand of zeven door. Maar wellicht was de opgestelde begroting ook wel niet sluitend.

De club heeft een begroting van 2,5 miljoen euro. Dat is pakweg 200.000euro per maand. Dus de club kan – als er niets gebeurt – circa vier maanden niet aan zijn verplichtingen voldoen. De begroting loopt van 1 juli 2005 tot 30 juni 2006. Bij ongewijzigd beleid zijn er dus betalingsproblemen in juni, mei, april en maart (en misschien zelfs al in februari want de piek in de uitgaven zal vast niet in juni zijn als de competitie stil ligt).

De RvC heeft aangegeven daar hard aan te werken, maar dat moet dus snel gaan, want maart is niet ver meer weg…. Deze RvC heeft de afgelopen jaren voor heel wat hete vuren gestaan en wellicht was de manier waarop de problemen zijn opgelost niet altijd even elegant (maar het kon vaak niet anders), de problemen zijn wel opgelost (mede door inbreng van eigen geld). Daarom blijven wij achter de RvC staan, maar er resteert wel nog één horde: 700.000 euro vinden.

Fortuna Online