De Stuurgroep topvoetbal Limburg heeft afgelopen dinsdag voor het eerst van zich doen spreken: de fusie moet er komen; clubbesturen zijn akkoord. Zoals gebruikelijk bij de fusieperikelen komen er weinig feiten op tafel.


Dat begon met de nieuwjaarsspeech van gouverneur Frissen in 2008 (zie: feiten graag) en we zijn nu 13 maanden later weinig opgeschoten, qua feiten dan. De fusieclub lijkt ondertussen een uitgemaakte zaak, op basis van … tja vrij weinig. Over Fortuna heb ik en mijn redactiegenoten boekenkasten vol geschreven, laat ik me eens voor de verandering op Roda en die fusieclub richten.

De stuurgroep baseert zich op een rapport van adviesbureau Hypercube. À propos, voor een fusieclub die een typische Limburgse identiteit zoekt, is het toch wel vreemd dat het grootste kennisinstituut in de regio (de Universiteit Maastricht), zomaar aan de kant wordt geschoven ten faveure van een onderzoeksbureau waar tot voor kort nog nooit iemand van gehoord had, gevestigd in Utrecht. Of ligt Maastricht weliswaar in Zuid-Limburg maar niet in Limburg Zuid?

Conclusies: Roda (en Fortuna) hebben “alle beleidsmatige en commerciële activiteiten ontwikkeld om op individuele basis het maximale aan sportieve prestaties en opbrengsten te genereren uit hun afzonderlijke verzorgingsgebieden. Echter uit een uitgebreide potentieelanalyse is gebleken dat deze initiatieven niet zullen leiden tot een gezonde basis waarop de individuele clubs professioneel voetbal op niveau kunnen blijven spelen in Limburg“.

Limburg is een zwanenhals en Roda JC zit er in opgesloten en kan niet doen wat bijvoorbeeld FC Twente doet: marktvergroting. Interessante stelling. Bij mijn weten is Nederland niet groter geworden in de afgelopen tien jaar en is het aantal voetbalclubs in Nederland ook niet afgenomen. De enige manier waarop FC Twente zijn markt kan hebben vergroot is door zijn regionale concurrenten te verslaan op commercieel gebied, dus BUITEN hun eigen verzorgingsgebied. Dat had Roda natuurlijk ook kunnen doen.

Er mag dan wel sprake zijn van een zwanenhals, maar ten noorden en ten westen van Kerkrade ligt er voldoende commercieel strijdtoneel: Maastricht en de Westelijke Mijnstreek. Daartoe moet Roda alleen zijn directe concurrenten MVV en Fortuna Sittard commercieel verslaan. Dat is niet gebeurd dus of die concurrentieslag heeft niet plaatsgevonden of die concurrentieslag is mislukt.

Als die slag niet heeft plaatsgevonden, is er sowieso geen sprake van een maximale prestatie. Als die slag is mislukt, mag je je vragen stellen bij de kwaliteit van het commerciele beleid van Roda JC, want als je een club die al jaren geen serieus commercieel beleid voert (Fortuna Sittard) niet kunt uitvlakken, dan ben je niet bepaald goed bezig. Of, moeten we concluderen dat het haast onmogelijk is voor een club die in Kerkrade is gevestigd sponsoren te winnen in de Westelijke Mijnstreek en de regio Maastricht vanwege bijvoorbeeld identiteitsverschillen?

Oei, als dat de conclusie is, dan ontstaat er een probleem voor de fusieclub die zich in Kerkrade gaat vestigen. Er valt zelfs wel wat voor die stelling te zeggen. Ik onderzocht de locatie van de leden van de Ondernemers Sociëteit Sportclub Heerenveen (OSSH): de lokale sponsorgroep van SC Heerenveen.

In onderstaande figuur staat het aandeel leden van de OSSH in het aantal bedrijfsvestiging in een Friesche gemeente afgezet tegen de afstand van die gemeente tot het Abe Lenstra Stadion. De blauwe stippen zijn Friesche gemeenten. De meest linkse stip is de gemeente Heerenveen.

8% van de bedrijven gevestigd in Heerenveen is lid van de OSSH. De zwarte lijn is de trendlijn. Als we het erover eens zijn dat de trendlijn dalend verloopt, dan moeten we dus concluderen dat afstand tot het stadion een belangrijke rol speelt bij het binnenhalen van lokale sponsoren.

Als we er vanuit gaan dat de nieuwe Limburgse fusieclub zich richt op de regio die strekt van Roermond, via Sittard-Geleen tot Kerkrade, dan is het domste wat je kunt doen, die club vestigen in Roermond of in …. Kerkrade. Toch kiest de stuurgroep voor Kerkrade als vestigingsplaats. Daar zijn vast twee redenen voor. Enerzijds is het laksheid en onkunde van de stuurgroep. Er staan nog steeds geen handtekeningen van sponsoren op papier, laat staan dat er geld is voor een nieuw stadion, dus beroepen ze zich gemakshalve op kapitaalvernietiging, maar als je die term in de mond neemt, heb je nog nooit gehoord van het economische begrip verzonken kosten.

Anderzijds is er ‘luis in de pels’ stichting Roda JC, die tevreden gehouden moet worden. Voorman en vakbondsman Vankan is sluw genoeg om zijn positie maximaal uit te buiten, wat zijn goed recht en sterker statutair zijn plicht is. De stuurgroep mag dus kiezen tussen een fusieclub die in Kerkrade speelt (wat dus al ongewenst is):

1) met een identiteit die veel op Roda JC lijkt, zodat Vankan akkoord gaat, maar dat is dan een club die de veronderstelde meerwaarde van Limburg Zuid niet benut, of
2) een fusieclub met een Limburgse mentaliteit (wat dat dan ook is) die afwijkt van de Oostelijke Mijnstreek mentaliteit met het risico dat Vankan de zaak blokkeert en er per saldo Roda JC overblijft.

Wat de uitkomst ook is, ze wijkt af van het maximale potentieel dat die fusieclub kan bereiken in de regio, wat dat potentieel dan ook mag zijn.

Het is nu wachten op iemand die roept: “Ja zeg, het kan toch niet waar zijn dat de zes man van de stichting Roda JC dit fantastische alhoewel totdusverre ongedefinieerde project gaan beschadigen of zelfs blokkeren?”. Let maar op, die opmerking gaat er komen. Het antwoord luidt: “Mogen Roda en Fortuna wel om zeep gebracht worden door een stuk of vijf bestuurders, maar mogen een stuk of zes andere mensen die moord niet terugdraaien, terwijl ze netjes hun statutaire plicht uitoefenen?”

Voor Fortuna maakt dit allemaal niet uit. Die club is kapot gemaakt, tenzij Vankan en co de fusie blokkeren en iemand een paar miljoen in Fortuna steekt (TOF?) en de KNVB Fortuna een licentie verstrekt. Vrij onwaarschijnlijk allemaal.

Riccardo Welters