Drie overtuigende argumenten om Tophandbal Fortuna te steunen


 

Nu het fusieschip van kapitein Frissen en zijn stuurman Erkens vastgelopen lijkt te zijn op een zandbank, is het de moeite waard weer eens wat serieuzer te kijken naar de overlevingskansen van een zelfstandig Fortuna. TOF heeft de afgelopen maanden met het nodige succes gewerkt aan het opstellen van een realistische meerjarenbegroting, die ook nog gedekt wordt door concrete toezeggingen van sponsoren.

We halen weliswaar niet de begroting van drie miljoen die Arie de Zeeuw ons voorschrijft, maar we komen een heel eind in de richting. Sterker nog, als we net als de stuurgroep van Arie gebruik zouden maken van loopplankfinanciering, zou het een koud kunstje zijn om over die drie miljoen heen te schieten.

TOF heeft de afgelopen maanden het nodige los weten te maken in de Westelijke Mijnstreek. En niet alleen daar, maar ook in Midden-Limburg. Kennelijk bestaat er in de regio nog steeds heel veel sympathie voor Fortuna, maar heeft het wanbeleid en het totale gebrek aan ethiek van de clubleiding veel mensen kopschuw gemaakt om met Fortuna in zee te gaan. Dankzij de enthousiaste, maar tegelijkertijd nuchtere aanpak van Wil Meijers, Wil Helwig en consorten gaan er eindelijk weer deuren open die te lang gesloten zijn gebleven.

Bij één instelling echter is ook TOF tegen de muur aangelopen. De gemeente Sittard-Geleen belijdt haar steun aan Fortuna nog steeds alleen met de mond, maar is op geen enkele andere wijze bereid de club te hulp te schieten. Dat is al zo sinds de huidige coalitie van GOB, PvdA en GroenLinks in 2006 aan de macht kwam en in het coalitie-akkoord optekende dat er geen cent meer naar Fortuna zou gaan. Argumenten werden daarbij overigens niet gegeven.

In de raadsvergadering van februari bevestigde de coalitie haar standpunt nog eens door een motie aan te nemen dat de gemeente geen enkele bijdrage zou leveren aan de exploitatie of de schuldsanering van Fortuna of een eventuele fusieclub.

Tot zover niets aan de hand. Maar wat schetst onze verbazing wanneer het College van Burgemeester & Wethouders nog diezelfde week met een voorstel komen om Tophandbal Zuid-Limburg de komende vijf jaar voor in totaal 433.000 euro te ondersteunen? Want welk principieel verschil ligt er tussen steun aan topvoetbal en steun aan tophandbal? Geen enkel.

We waren dus benieuwd naar de argumentatie van het College. En wat blijkt? Die argumenten zouden stuk voor stuk ook een voorstel voor financiële steun aan Fortuna kunnen ondersteunen.

We hebben de argumenten letterlijk gekopieerd uit het voorstel aan de gemeenteraad en gemakshalve de verwijzingen naar handbal vervangen door verwijzingen naar voetbal:

1. Tophandvoetbal Westelijke Mijnstreek is een belangrijk onderdeel van beeldbepalende ontwikkeling Sportzone
Het creëren in stand houden van een tophandvoetbalorganisatie maakt onderdeel uit van de plannen van de gemeenten en de provincie om onder de noemer van de Sportzone een (top)sportinfrastructuur te realiseren in de Westelijke Mijnstreek.

De Sportzone wordt een epicentrum voor topsport en breedtesport op het vlak van sportbeoefening, onderwijs, leisure, innovatie en ondersteunende services in Sittard-Geleen en de Westelijke Mijnstreek waarbij vóór een (top)sportklimaat ontstaat op Olympisch niveau.

2.  HandVoetbal draagt direct bij aan de aantrekkelijkheid van de regio voor jongeren
De betekenis en de functie van handvoetbal is talenten te ontwikkelen en de maatschappelijke positie van jongeren, veel breder dan alleen topsport, te ontwikkelen. HandVoetbal draagt daarmee direct bij aan de aantrekkelijkheid van de regio voor jongeren en de uitstraling van de gemeente Sittard-Geleen als sportstad. Het belang als branding element voor de regio kan aanzienlijk zijn.

3. Het businessplan van Tophandbal Zuid-Limburg de stichting Trots op Fortuna geeft aan dat een top handvoetbalorganisatie in de Westelijke Mijnstreek haalbaar is
Wanneer de gemeenteraad de argumentatie van het College overneemt en besluit Tophandbal Zuid-Limburg de komende vijf jaar met 433.000 euro te subsidiëren, rest haar dus maar één ding: Fortuna dezelfde steun toezeggen!

We zijn benieuwd welke fractie met dat voorstel komt en welke gelegenheidsargumenten de coalitie dan bedenkt om het voorstel te verwerpen.

Peter Meijers