De BVO Fortuna Sittard laat via de officiële website weten dat de Open Dag, welke gepland stond voor zondag a.s., dit jaar niet zal doorgaan.
Reden hiervoor zijn recente verbale alsook fysieke bedreiging die door een kleine groep geuit werden jegens een aantal personen binnen de club.

Woordvoerder Maessen gaf voor de camera’s van L1 aan dat het een beslissing is die is genomen na overleg van alle geledingen binnen de club en dat men er en bloc achter staat. Vreemd genoeg meldde Maessen niet te weten wie de bedreigingen heeft geuit en dat er verder ook geen namen zijn doorgegeven aan de politie. Wie er bedreigd is, werd ook niet duidelijk. Maessen zelf is in ieder geval niet bedreigd.

De redactie van deze site heeft contact gehad met de supportersverenging SV Noa Veure en het betreffende bestuurslid gaf aan niet gekend te zijn door de club. De conclusie mag dan ook getrokken worden dat beleidsmensen binnen de club wederom kiezen voor de weg van de minste weerstand. Door de negatieve berichtgeving rondom de club en de recente opborrelende FC Limburg problematiek, zou je denken dat Fortuna er alles aan gelegen was om de verloren goodwill enigszins te herstellen. Ook daarin faalt men weer kinderlijk.