Vijf jaar geleden voerde Dagblad De Limburger een onderzoek uit naar de mening van de Limburgse voetballiefhebber over de wenselijkheid van een FC Limburg en afgelopen week herhaalde de krant dit onderzoek. De resultaten wijzen uit dat de wenselijkheid van FC Limburg groeiende is onder de Limburgse voetballiefhebbers, volgens Dagblad De Limburger wel te verstaan.

Wij (Fortuna Online) zetten grote vraagtekens bij dit onderzoek. Ons grote bezwaar betreft de onderzoekspopulatie. Het onderzoek is uitgevoerd onder 300 Zuidlimburgse voetballiefhebbers, waarbij DDL geen definitie geeft van een “voetballiefhebber”. We gaan er maar vanuit dat de ondervraagden aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in voetbal in zijn algemeen en daar wringt de schoen. Uit de resultaten zien we dat 46% van de ondervraagden aangeeft momenteel geen wedstrijden van Fortuna Sittard, MVV of Roda JC te volgen en een groep van vergelijkbare grootte geeft aan ook niet van plan te zijn om wedstrijden van de mogelijke fusieclub FC Limburg te gaan volgen. Dus bijna de helft van de mensen die deelnamen aan de enquête hebben momenteel geen invloed op de bedrijfsvoering van de drie profclubs in Zuid Limburg en zullen die ook in de toekomst niet hebben bij een mogelijke fusie. Bij de afweging: fusie of geen fusie, spelen ze dus geen enkele rol. En toch neemt Dagblad De Limburger ze mee in de analyse. Waarom? Daar zouden we wel eens graag een antwoord op willen horen.
En waarom maakt DDL de uitsplitsing naar binding met de club niet? Je zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken of de resultaten verschillen tussen ondervraagden die nu en in de toekomst de clubs wel bezoeken en mensen die dat niet doen. Gegeven de vragenlijst is dit een hele simpele exercitie. Wij kennen de resultaten van deze uitsplitsing niet, maar het zou ons niet bevreemden als er dan andere conclusies uit het onderzoek rollen.
We roepen DDL dan ook op die uitsplitsing te maken, want de manier waarop de resultaten nu worden gepresenteerd, is wetenschappelijk beneden elk niveau.

Voor alle duidelijkheid, het gaat ons er hier niet om of er nu wel of niet een FC Limburg moet komen. Daar gaat onze kritiek op dit onderzoek pertinent niet over. DDL doet een poging te onderzoeken wat de “Limburgse voetbalsupporter” nu eigenlijk wil. Een goed initiatief, maar ons inziens geeft dit onderzoek helaas de mening van de relevante “voetbalsupporter” niet weer (bron: Dagblad De Limburger).