Heden ontvingen wij de volgende verklaring van de mensen van de Werkgroep SV i.o.:

Verklaring werkgroep Supportersvereniging Fortuna Sittard naar aanleiding van het gesprek op 21 november 2006

De werkgroep supportersvereniging Fortuna Sittard heeft unaniem besloten de presentatie van de supportersvereniging uit te stellen tot na de winterstop. In tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken zal de werkgroep niets vertellen over een eventueel op te richten supportersvereniging tijdens de supportersavond van 27 november 2006. Aanleiding hiervan is de manier waarop de club Fortuna Sittard in de persoon van Hans Erkens zich heeft opgesteld tijdens een gesprek dat geïnitieerd was door enkele vertegenwoordigers van deze werkgroep. De werkgroep is van mening dat er op dit moment geen goede communicatie mogelijk is tussen de supporters en dhr. Erkens en dus de club Fortuna Sittard.
De werkgroep zal zeker door gaan met een poging een nieuwe supportersvereniging op te starten. Over de definitieve contouren hiervan hopen wij u medio januari 2007 nader te kunnen informeren.

Gezien de situatie die er op dit moment ligt in de onderlinge verhoudingen ligt tussen met name de heer Erkens enerzijds en de Werkgroep SV i.o. alsmede de websites anderzijds vinden wij dit een bijzonder wijs genomen besluit.