Naar aanleiding van de toenemende onrust onder supporters vond donderdag 28 september een eerste gesprek plaats tussen Fortuna (de heren Erkens en Hintzen) en vertegenwoordigers van de websites Fortunahome, Fortuna United en Fortuna Online. Het werd vooral aftasten van beide kanten.

Het gesprek begint voor de supporters met een tegenvaller wanneer blijkt dat trainer Frans Körver niet komt opdagen. Volgens Erkens is Körver ernstig aangedaan door het busincident en heeft hij momenteel geen behoefte om met de fans te spreken. Zeer jammer, want juist vanavond was er een goede gelegenheid geweest om de lucht wat te klaren en elkaars standpunten aan te horen. Wél aanwezig zijn vier stewards. Wat hier de precieze reden van is, weet ik niet. Voor de supporters is het echter geen probleem en dus kan het gesprek beginnen.

Gezamenlijk wordt de agenda voor deze bijeenkomst vastgesteld. Er blijkt behoefte om te praten over het busincident, de nieuw op te richten supportersvereniging en de communicatie richting supporters.

Busincident

Vanuit Erkens’ oogpunt zijn de supporters absoluut over de schreef gegaan. Hij heeft alle begrip voor de ontevredenheid, maar vindt het klem rijden van een bus zeker niet kunnen. Hij geeft direct aan dat zowel hijzelf als Frans Körver telefonisch worden lastig gevallen en bedreigd door supporters. Ook dit gaat hem uiteraard te ver en heeft niks te maken met het steunen van de club. Erkens heeft de politie gevraagd wat te doen met deze actie. Dit keer wordt het ‘door de vingers gezien’, een volgende keer zal de politie hard ingrijpen.

De supporters geven aan dat de busactie puur en alleen bedoeld was om een duidelijk signaal af te geven dat het zo (sportief) niet langer kan. Na 3 jaar als laatste te zijn geëindigd, zien de fans de club momenteel weer onder niveau presteren. De nederlagen tegen VVV en Rijnsburgse Boys vormden de druppel. Verder wordt benadrukt dat er geen geweld is gebruikt en dat er ook geen individuen zijn bedreigd.

De supportersvereniging

Uit de Limburgse kranten konden de supporters vernemen dat er een nieuwe supportersvereniging opgericht gaat worden. Erkens benadrukt dat dit vanuit de supporters komt en dat Fortuna hierbij wil faciliteren en eventueel financieren. Volgens Erkens vormt een supportersvereniging een prima aanspreekpunt voor de club. Dit in tegenstelling tot de websites. Het stoot Erkens voornamelijk tegen de borst dat elke ‘malloot’ anoniem alles kan schrijven over wie dan ook. Het journalistieke principe van hoor en wederhoor wordt door de sites niet toegepast. Vandaar ook dat Erkens niet de behoefte heeft om op elk gewenst moment over elk gewenst onderwerp informatie te geven. Dit geldt echter niet voor de kranten, L1, TV Limburg, Voetbal International, etc. Als we even later enkele passages uit de kranten aanhalen, zegt Erkens dat we niet alles moeten geloven zolang er niet geciteerd wordt of we hem persoonlijk iets hebben zien/horen zeggen.

Een aantal supporters (niet aanwezig bij dit gesprek) blijkt bereid om de kar te trekken voor de nieuwe supportersvereniging. Erkens hoopt dat wij ons daar ook bij aan willen sluiten. Het verhaal over pasjes ligt geheel in handen van de nieuwe SV. Wat betreft de invulling van die SV is in feite nog niks concreet of vastgelegd.

De communicatie

Volgens de supporters is er momenteel een gebrek aan informatievoorziening vanuit de club. Ronald Hintzen geeft aan dat ook dit jaar, net als vorige jaren, twee informatieavonden georganiseerd zullen worden. De eerste zal plaats vinden in oktober-november (2006). Vanuit de fans komt het verzoek om hierbij meer aandacht te schenken aan de interactie en meer tijd in te plannen voor discussie. Dit wordt meegenomen in de opzet.

Volgens Erkens heeft communicatie alles te maken met wederzijds vertrouwen. Dat vertrouwen is er momenteel niet of nauwelijks. Vanuit Fortuna-zijde niet vanwege het busincident, de bedreigingen en alles wat er op de diverse sites wordt gepubliceerd. Vanuit de supporters niet vanwege wat er in het verleden allemaal is gebeurd, de krantenartikelen en de eerste indruk die de heer Erkens heeft gewekt. Hier zal van beide zijden aan gewerkt moeten worden en dit heeft nog een lange weg te gaan.

Samengevat: over het busincident is inmiddels genoeg gezegd en geschreven. De supporters wilden een duidelijk signaal afgeven, de club vindt het gekozen middel onaanvaardbaar. Voor wat betreft de nieuw op te richten supportersvereniging is er nog niks concreet ingevuld en heeft Fortuna alleen als taak bij de opzet en financieel de helpende hand te bieden. Naar de toekomst toe zal er aan de communicatie hard gewerkt moeten worden. De supporters vragen meer informatie en interactie vanuit de club. Erkens op zijn beurt wijst de supporters op hun verantwoordelijkheid (met name van de websites).

Een eerste stapje is gezet, maar het mag duidelijk zijn dat er nog vele stappen nodig zijn om de club en haar fans weer nader tot elkaar te brengen.