Er werd jarenlang over gesproken en er is ontzettend veel energie in gestoken door het supporterscollectief Fortuna SC, maar de puntjes lijken op de ‘i’ gezet: het gouden aandeel is geland! En dat is prima nieuws, vooral voor de leden van de officiële supportersvereniging van Fortuna. Want de leden hebben een stem bij het nemen van zwaarwegende besluiten.


De jaarlijks terugkerende Algemene Ledenvergadering (ALV) van Fortuna’s supportersverenigingen is doorgaans geen drukbezochte bijeenkomst. Sterker nog: chapeau voor de leden die zich jaarlijks de moeite nemen om de ALV te bezoeken. Maar dit jaar lijkt dat anders. Want naast de gebruikelijke agendapunten zoals een terugblik op afgelopen seizoen en een vooruitblik op het komende (of huidige) seizoen, een financieel verslag van de penningmeester en een eventuele herverkiezing van bestuursleden staat dit jaar ook de referendumregeling van het gouden aandeel op de agenda. En dat lokt toch een veertigtal leden naar het supportershome.

Nadat voorzitter Jeroen Loos de aanwezigen soepel door de agenda leidt, secretaris Joep Pustjens een beknopte toelichting geeft op de jaarcijfers, is het woord aan secretaris Mark Arntz om de referendumregeling toe te lichten.

Het idee achter de regeling is dat de leden van de supportersvereniging bij stemming (middels een referendum) een besluit nemen ten aanzien van kwesties die vallen onder de ‘gouden aandeel regeling’. Welke dat zijn is opgenomen in de statuten van de vennootschap STAK, maar gedacht moet worden aan het veranderen van de clubkleuren, logo of in het ergste geval een fusie.

Nu wordt de club momenteel weliswaar niet gerund door iemand die in zijn vrije tijd voetbalvrienden laat voetballen in shirts met ‘F.C. Limburg’ als opdruk, maar het is beter het zekere voor het onzekere nemen.

Mark neemt de referendumregeling puntsgewijs door met de leden en legt zijn oor te luister bij diezelfde leden. Eerste punt waarop reactie vanuit de leden komt is de vraag: ‘Wat is een lid?’

Struikelblok vormt de voorwaarde om te mogen stemmen. De voorgestelde regeling gaat uit van leden die ouder zijn dan 18 jaar en minimaal drie maanden lid zijn, maar dat wordt als te kort betiteld. Immers, bijvoorbeeld een fusietraject neemt maanden in beslag en het kan in theorie mogelijk zijn om lid te worden en na drie maanden vóór een fusie te stemmen. En dus wordt de minimale duur dat iemand lid moet zijn vooraleer hij of zij mag stemmen opgerekt naar één jaar.

Het volgende punt waarbij wordt afgeweken van de voorgestelde regeling is het aantal leden dat een stem moet uitbrengen vooraleer het referendum als ‘geldig’ mag worden gekwalificeerd. Het voorstel gaat uit van een minimaal aantal van 10%, maar met een minimum van 50 leden. Dat lijkt weinig, maar werpt voor leden juist een drempel op om te komen tot een geldig besluit.

Toch komt er verzet vanuit de zaal. Immers, als er een besluit moet worden genomen over zwaarwegende zaken, dan zal de bereidheid onder leden om hiervoor te komen stemmen toch wel groot zijn? Dan staat iedereen op zijn achterste poten, zo is de mening van de aanwezigen.

En dus wordt de minimale opkomst van 10% verhoogd naar 33,33% (éénderde van de leden), maar wel met een minimum van 50 leden. Zo wordt voorkomen dat een paar leden een besluit kunnen sturen en wordt geluisterd naar de mening van minimaal éénderde van het ledenaantal. Tevens wordt voorkomen dat het bestuur een besluit neemt op het moment dat een referendum ‘ongeldig’ is.

En daarmee wordt de referendumregeling aangenomen. Waarin tevens het behoud van de regeling is verankerd; een bestuur met andere ideeën dan de leden (ideeën die overigens haaks staan op de missie van de supportersvereniging) vangt bot. De regeling blijft overeind!

En daarmee komt een einde aan een langdurend proces in de historie van supportersverenigingen binnen Fortuna. Het Gouden Aandeel, er is veel over gezegd en geschreven, maar het is eindelijk geregeld en daar neergelegd waar het ook thuishoort. Bij de supporters! En dat is best iets waarop iedereen die hieraan heeft meegewerkt trots mag zijn!

Hiermee  wordt het officiële deel door preses Jeroen Loos afgerond. Wat rest is een informeel vragenuurtje waarbij vragen kunnen worden gesteld aan Isitan Gün. Hij praat in alle openheid over tal van zaken en doet een beroep op eenieder om vertrouwelijk om te gaan met zijn antwoorden. Maar ik denk dat best mag worden onthuld dat op korte termijn de geluidsinstallatie in de vakken C, D en E opnieuw in werking wordt gesteld.

Michel Hennen