Na wederom een dag van negatieve verslaggeving in de kranten en op tv vond ik het tijd eens een andere kijk op de zaken te geven. Wat betekent Fortuna voor de gemeente Sittard – Geleen – Born? Hoe zijn we in deze ellende verzeild geraakt? Wie zijn hier debet aan?

Onlangs stond er in de krant een ingezonden brief van ene heer Droomers uit Sittard. Zoals de meeste ingezonden brieven aangaande Fortuna had ook deze weer een negatieve lading. Meneer noemde Fortuna een bedrijf en vond het schandalig als de gemeente weer geld aan Fortuna zou geven.

In deze brief vond ik toch een aantal misvattingen. Zo zie ik Fortuna niet als een bedrijf. Een bedrijf heeft namelijk klanten en dat zijn wij niet. Fortuna is een vereniging met ons als supporters.

Daarnaast heeft meneer het weer over ‘geld geven’ aan Fortuna. Ook dit is onjuist. Gevraagd is voor een overbruggingskrediet, waarbij duidelijk mag zijn dat de doelstelling is dit bedrag in de toekomst terug te betalen. Ten slotte vindt meneer dat Fortuna geen waarde heeft voor Sittard. Ook hiermee ben ik het volstrekt oneens. Laten we de volgende vragen eens proberen te beantwoorden:

– wat is de grootste vereniging van de gemeente Sittard – Geleen – Born?

– welke vereniging in deze gemeente trekt per jaar meer dan 50.000 bezoekers, waarvan duizenden van buiten de stad?

– welke vereniging kreeg het voor elkaar 13.000 mensen te mobiliseren voor een evenement in Rotterdam?

– welke vereniging in deze gemeente krijgt het nog steeds voor elkaar om tweewekelijks tientallen supporters mee te krijgen naar wedstrijden door heel Nederland?

– welke vereniging in deze gemeente heeft de afgelopen decennia zoveel publiciteit gehad in de media?

– welke vereniging heeft de gemeente een flinke bak geld opgeleverd bij hun verhuizing (of durft iemand te beweren dat de gemeente geen cent heeft verdiend aan de verkoop van het Baandert-complex?)?

– welke vereniging heeft zoveel internetsites die dagelijks vele honderden bezoekers trekken?

– welke vereniging in deze gemeente leverde nationale bekendheden zoals Hofland, Dullens en Van Bommel, waarop iedere inwoner trots zal zijn?

Het antwoord op al deze vragen is simpel: FORTUNA SITTARD.

De gemeente en veel van haar inwoners zien Fortuna als een bedrijf dat haar slechte financiële situatie aan zichzelf te wijten heeft. Ze vergeten echter dat Fortuna wel al decennia lang gratis reclame maakt voor de stad Sittard. Andere gemeentes hebben de laatste jaren in de buidel moeten tasten om hun naam achter de club te krijgen (RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, VVV Venlo, etc.). Fortuna draagt de naam Sittard echter al sinds 1968 bij zich.

Daarnaast lijken veel mensen niet te beseffen dat Fortuna niet alleen werk biedt aan meer dan 50 personen, maar dat er ook elke thuiswedstrijd 3.000 trouwe fans op de tribune zitten, dat er ook circa 150 jeugdspelers hun opleiding bij Fortuna genieten en dat er ook meer dan 100 vrijwilligers met veel plezier de club draaiende houden.

Natuurlijk is de huidige financiële misère het gevolg van mismanagement. Eind jaren ’90 hebben de heren Opgenoord, Nijpels en Coenen de club op een dusdanige manier bestuurd, dat de club nu op de rand van de afgrond staat. De uitgaven aan spelers, salarissen, onkosten, personeel en het nieuwe stadion overstegen circa 3 jaar lang de inkomsten in veelvoud. Op een onverantwoorde manier werd omgesprongen met geld van de sponsors, supporters en gemeente.

Maar is dat nu de reden om de club nu in de steek te laten? Het toenmalige managementteam is geheel verdwenen. De huidige begroting wordt telkens netjes nageleefd, alleen de ‘oude’ schuld blijft te club achtervolgen. De huidige Raad van Commissarissen heeft uit eigen zak vele miljoenen euro’s in de club gestoken, de spelers, supporters en sponsors treft geen blaam. Zij hadden namelijk nooit inzicht in de wanorde die werd aangericht door de drie genoemde heren. Wel bleven zij de club trouw.

De gemeente moet zich juist voor deze mensen nu meewerkend opstellen en Fortuna de helpende hand toesteken. Geheel vrijuit gaat de gemeente namelijk ook niet. Het braakliggen van het bedrijventerrein kan namelijk ook deels op rekening van de gemeente worden gezet.

Dus gemeente: laat je nu van je beste kant zien en ben eens dankbaar voor al het positieve dat Fortuna losmaakt en maakte. Geef Fortuna de laatste zet in de goede richting die het nodig heeft en werk samen aan een positieve toekomst voor stad en club!

De Waarnemer