Allerlei mensen / organisaties maken zich zorgen over de toekomst van Fortuna; ook de Commissie studiebegeleiding Fortuna Sittard. Zij schreven onderstaande brief naar de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

Aan de leden van de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

Sittard, 31 januari 2005

Geacht raadslid,

Woensdagavond a.s. staat u voor de taak een besluit te nemen over de gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan van Bedrijvenstad Fortuna. Een besluit met consequenties die ongetwijfeld verder strekken dan alleen de toekomst van Fortuna Sittard, maar deze club toch het meest direct raken. Een goed en volledig beeld van de club lijkt ons, bij de vele afwegingen tussen moeilijk vergelijkbare grootheden die u moet maken, een eerste voorwaarde voor een verantwoord besluit. Om die reden vragen wij uw aandacht voor de betekenis en waarde van de jeugdopleiding van Fortuna Sittard.

Bij Fortuna is op dit moment een honderdtal spelers in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar in opleiding; ook tot de opleiding wordt verder Jong Fortuna gerekend, zeg maar het tweede elftal, waartoe ook nog eens een kleine vijftien studerenden behoren. Een opleiding van deze omvang legt een bijzondere verantwoordelijkheid bij de clubleiding. Dit inzicht leidde er al in 1986 toe dat Fortuna als een van de eerste Betaald Voetbal Organisaties systematisch de onderwijskundige begeleiding van de hun toevertrouwde jeugdigen ter hand nam. Toen enkele jaren geleden de KNVB de jeugdopleidingen ging evalueren, kreeg de club dan ook de hoogste ‘vier sterren’ – kwalificatie. Ook na een tweede visitatie vorig jaar behoort Fortuna nog steeds tot de beperkte groep clubs die dit predicaat mag voeren, als enige in de eerste divisie.

De opleiding berust op twee pijlers: een sportieve en een onderwijskundige. De sportieve bestaat uit een gericht trainingsprogramma met, naast de voetbaltechnische en – tactische aspecten, veel aandacht voor fitness en gezondheid in bredere zin. Daarvoor heeft de club zeven jeugdtrainers in (part-time) dienst, die naar gelang de leeftijd drie tot vijf maal per week een groepstraining verzorgen en daarnaast meer individuele trainingen geven, gericht op de ontwikkeling van specifieke vaardigheden. Deze aanpak levert bijzonder goede resultaten op. Alle elftallen spelen op het hoogste dan wel een na hoogste niveau in hun leeftijdsklasse en er zitten altijd wel spelers in de nationale jeugdselecties. En het waren dan ook niet alleen Kevin Hofland en Mark van Bommel, die de naam van de opleiding uitdroegen; tal van andere oud-jeugdspelers kenden een mooie carrière als profvoetballer.

De kwaliteit van de opleiding trekt jonge spelers van soms ver buiten de regio. Dat betekent dat zij er vaak voor kiezen ook in Sittard naar school te gaan. Voor deze spelers zijn er overblijffaciliteiten, en daarnaast wordt hun een studiemogelijkheid geboden: tussen school en training kan men studeren onder deskundig toezicht. Daarvan maken 15 tot 20 spelers gebruik. Met de scholen van deze spelers, waarmee men al gauw een klas of twee zou kunnen vullen, is nauw contact. Dat geldt voor de Trevianum Scholengroep en het Da Capo-college, zogenaamde L.O.O.T.-scholen, die van overheidswege extra mogelijkheden bieden om topsport en studie te combineren. Maar natuurlijk ook voor andere scholen binnen en buiten Sittard-Geleen en voor een beroepsopleiding als Leeuwenborgh. De studieresultaten worden op de voet gevolgd en waar nodig wordt er overlegd hoe club en school mogelijke verbeteringen tot stand kunnen brengen. Het gevolg is dat er zelden een speler zonder diploma zijn schoolloopbaan afsluit. Dit hele proces wordt bewaakt door een Commissie Studiebegeleiding, die bestaat uit mensen van Fortuna en uit het onderwijs.

In samenwerking met NOC/Nsf speelt de Fortuna jeugdopleiding een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Sittard tot onderwijsstad/sportstad, beide zo belangrijk in de stadsvisie. De opleiding dient is als het ware als blauwdruk voor de nieuwe inzichten in de combinatie van sport en studie.

Zo vervult Fortuna met haar jeugdopleiding een missie die verder gaat dan het dienen van een egoïstisch clubbelang. Wij zijn ervan overtuigd dat veel jeudspelers niet ondanks, maar juist dank zij hun voetbaljaren ook buiten het voetbal goed terecht komen. En wie er nog aan twijfelt of sport een integratiebevorderaar bij uitstek is, zou op een zaterdagmiddag eens bij een jeugdwedstrijd van Fortuna moeten gaan kijken. Het verdwijnen van Fortuna Sittard is niet minder dan een klap voor het jeugdwerk in de gemeente en een smet op de onderwijskundige uitstraling van de stad. Dit is des pijnlijker, waar de Raad van Commissarissen vanuit dit inzicht bij alle vergaande bezuinigingen op de begroting van Fortuna de opleiding zo veel mogelijk heeft ontzien.

Wij hopen dat u het voorgaande bij uw overwegingen wilt meenemen.

Met de meeste hoogachting,

Commissie Studiebegeleiding Fortuna Sittard

Fred van Barneveld, technisch directeur Fortuna Sittard

Nico Bitsch, vm directeur Sg Trevianum

Bernie Engeln, docent wiskunde en L.O. Sg Trevianum, studiebegeleider

Hugo Fijten, locatiedirecteur Kennedysingel Da Capo-college

Lou Harings, algemeen directeur Trevianum Scholengroep

Piet Meijers, vm directeur Havo College Sittard

Arthur Pesgens, vm adj.-directeur Pabo, vm bestuurslid district Zuid II KNVB

Cees van Prooijen, hoofd onderwijsservices Leeuwenborgh opleidingen