De busreis die het Comité van de Supporters had willen organiseren naar AGOVV gaat niet door. Slechts vijf inschrijvingen is verre van voldoende om een kostendekkende reis te organiseren.