Hedenmiddag om 14.00u is er een overleg geweest tussen Mels van Driel, Frans Körver en Hans Erkens. Laatstgenoemde verklaarde aan de redactie van Fortuna Online dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn en dat er morgen een vervolggesprek zal plaatsvinden. Erkens benadrukte echter met klem dat er van een ontslag op staande voet van Mels van Driel geen sprake is. Verder wilde directeur geen inhoudelijke mededelingen over de kwestie doen.
Al met al is er eigenlijk dus toch nieuws: Mels van Driel is volgens Erkens niet ontslagen. Zowel Van Driel als Körver wensen echter niet over de zaak naar buiten te treden en waren niet bereikbaar voor commentaar. Opvallend was wel de afwezigheid van de volgens Fortunahome door Van Driel bedreigde Roger Reijners. In het kader van een volledig hoor en wederhoor leek ons het wel zo eerlijk en belangrijk om de getroffen assistent-trainer bij het overleg te betrekken. Reijners’ absentie kan dus ook uitgelegd worden als het niet kloppen van die versie. Wordt hoe dan ook vervolgd.