Allerlei mensen / organisaties maken zich zorgen over de toekomst van Fortuna; ook de gezamelijke websites van Fortuna Sittard. Zij schreven onderstaande brief naar de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

Sittard-Geleen, 31 januari 2005

Edelachtbaar College en Raadsleden,

Namens de supporters van Fortuna Sittard willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Wij zijn verheugd dat het College op constructieve wijze meewerkt om de problemen bij voetbalclub Fortuna Sittard op te lossen. Wij hopen dat de volksvertegenwoordiging in haar wijsheid tot een afgewogen besluit gaat komen.

Wij hebben het vertrouwen dat u het maatschappelijke belang van deze sportclub onderkent. Vele inwoners van onze stad en regio hebben bijna vijftig jaar meegeleefd met het wel en wee van Fortuna. Deze club is dan ook onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van onze stad. Het zou buitengewoon jammer zijn als dit stuk cultuurhistorie verloren zou gaan. Als we Fortuna verliezen, verliezen we ook een stuk van onze stad. We hebben eindelijk de erkende status van grote stad verworven en dan dreigen we nu onze sportieve ‘ziel’ te verliezen. Wij vragen u dan ook om een uiterste inspanning te doen om de problemen op te lossen en het bestaan van Fortuna te verzekeren.

Alle actieve supporters van Fortuna Sittard doen hun uiterste best om op een zo positief mogelijke manier voor hun club op te komen. Door de opheffing van de Supportersvereniging van Fortuna Sittard, verloren de supporters hun officiële spreekbuis. Wat rest, is communicatie via Internet, om op die manier onderling contact te onderhouden en plannen te maken. We betreuren dat er negatieve beeldvorming is ontstaan doordat enkele supporters hun onmacht en frustraties op het Internet prijsgaven. Een enkeling wist daarbij zijn fatsoen niet te bewaren, hetgeen wij zeer betreuren en afwijzen.

De gemiddelde Fortuna supporter weet zijn fatsoen te bewaren, en zal dat ook woensdag laten blijken. Zelfs als Fortuna woensdag ten onder zou gaan, dan zal de echte Fortuna supporter zijn leed eervol dragen. Dat respect verdient de oudste profclub van Nederland. Wij supporters roepen dan ook iedereen op om zich woensdag waardig te gedragen.

In de krant konden we lezen dat er sprake was van dreigementen aan het adres van de politiek. Wij betreuren dat zeer. Wij vinden dan ook dat deze uitingen geen rol mogen spelen bij de beraadslaging en besluitvorming in de gemeenteraad.

De negatieve uitingen van sommigen mogen er niet toe leiden dat volksvertegenwoordigers hun eigen afwegingen niet meer kunnen maken. Als de angst regeert is het verstand immers zoek. Dat is in het belang van Fortuna en onze stad niet gewenst. Raadsleden moeten vrijelijk kunnen stemmen over het voortbestaan van Fortuna en de ontwikkeling van Bedrijvenstad Fortuna. Wij hebben alle vertrouwen in het stadbestuur en de gemeenteraad.

Wij hopen op een besluitvormingsproces op basis gezond verstand en met het oog op de toekomst van onze stad. We roepen alle Fortunezen, jong en oud, actieve en passieve supporters, op om aanstaande woensdag om 18.30 uur naar de markt bij het stadhuis in Geleen te komen. Dit als steunbetuiging aan ons Fortuna.

Hopende u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij met vriendelijke groet,

FortunaHome.com, Fortuna-Online.nl, Fortunafanatics.nl, Fortunaworld.nl, Fortunafans.nl