Gisteren is de actie “Supporters voor Supporters” van start gegaan. Twee Fortuna Onliners trokken door Born om de seizoenkaarthouders van Fortuna te bezoeken. Het weer was uitstekend en dat had een voor- en een nadeel. Het voordeel is dat het prettig wandelweer was. Het nadeel was dat een hoop seizoenkaarthouders daar ook zo over dachten en niet thuis waren….
Maar goed, van dat gedeelte dat wel thuis was, kregen we overwegend positieve reacties. Een ruime meerderheid ging zo snel mogelijk (deze week) het antwoordformulier intekenen.
Daar waar wij toch wel gerekend hadden op behoorlijke scepsis, bleek dat reuze mee te vallen. Enkele uitspraken: “Nee, we gaan de club niet in de steek laten nu ze gedegradeerd is”, “Natuurlijk gaan we kijken, want er komen eindelijk weer eens jongens van Zitterd op het veld”, “Ik kom kijken, op voorwaarde dat Krijgsman weg is”.

We zijn nog niet helemaal rond in Born, maar de eerste voorzichtige conclusie mag al getrokken worden: De Bornse Fortuna supporter is duidelijk nog niet murw geslagen na alle tegenslagen van de afgelopen weken/maanden/jaren. Goed nieuws dus!