Eerst was er Hamming die aangaf niet akkoord te gaan met de verlaagde salarisaanbieding, maar die ook aangaf Fortuna niet kapot te willen maken door de ontslagbeslissing aan te vechten. En nu heeft de tweede spelers gereageerd: Jochem van der Hoeven. Ook Jochem snapt dat Fortuna aanklagen weinig zoden aan de dijk gaat zetten en hij is bereid mee te werken aan een compromis.
Als deze twee spelers illustratief zijn voor hoe de gehele selectie erover denkt, dan krijgen we een interessante situatie. De speler heeft in feite twee extreme keuzes: Of ingaan op de verlaagde salarisaanbieding en komend seizoen 54.000euro verdienen, of daar niet mee akkoord gaan en Fortuna aanklagen bij de KNVB met als zeer waarschijnlijke gevolg dat de club failliet gaat en de speler niets meer ziet van zijn (beloofde) centen.
Maar in dit land worden nooit extreme keuzes gemaakt, dit land staat bekend om zijn compromissen en die zullen de spelers wel gaan zoeken. Ze zullen zich bereid tonen om mee te denken over een oplossing en ze zullen bereid zijn water in de wijn te doen, in de hoop dat ze uiteindelijk meer dan 54.000euro overhouden komend seizoen.
Maar zo’n compromis staat of valt met de hoeveelheid water die beide partijen bereid zijn in de wijn te doen. Hoe ver willen de spelers zakken qua salaris en hoeveel speelruimte heeft Fortuna? We gaan er in ieder geval vanuit dat Mommers die speelruimte heeft gereserveerd, want ook hij kon aanvoelen dat dit er aan zat te komen.
Blijven er nog twee punten over. Punt 1 wat gebeurt er als alle spelers bereid zijn om mee te denken? Er is volgend seizoen slechts plek voor 3 à 4 oudere spelers. Fortuna kan dus maar met 3 à 4 spelers verder praten. Dat maakt de onderhandelingen er niet makkelijker op. Punt 2, wat gebeurt er met de salarissen van Van Barneveld en Gommans? Dat worden dus gewoon de grootverdieners van het komende seizoen. Tuurlijk die salarissen zijn nodig om op termijn een hoge transfervergoeding te krijgen voor deze spelers, maar is het wel solidair met de rest?

bron: Limburgs Dagblad