Met het ondertekenen van een overeenkomst is de samenwerking tussen SV Nao Veure, Stichting Trots Op Fortuna en Fortuniors perfect.

Doel van het samenwerkingsverband is het nog beter kunnen behartigen van de belangen van Fortuna Sittard en haar supporters.

De samenwerkende supportersorganisaties blijven vooralsnog hun eigen identiteit behouden. Boven deze organisaties komt het supportersplatform, dat nog op zoek is naar een aansprekende naam, te staan. In dit supportersplatform zijn alle organisaties vertegenwoordigd.

Het supportersplatform is hét aanspreekpunt voor Fortuna Sittard en zal regelmatig met Fortuna overleggen over allerlei zaken. Het streven is om alle supportersinitiatieven in dit platform te coördineren. Dit is ook de uitdrukkelijke wens van het bestuur van Fortuna Sittard.

Het voornemen is om met ingang van het seizoen 2013-2014 pakketten met allerlei diensten aan te bieden aan de supporters. In de loop van dit seizoen, 2012-2013,  zullen wij zeer zeker  combi-pakketten in welke vorm dan ook gaan aanbieden.

Het supportersplatform krijgt binnenkort het zgn. Gouden Aandeel in handen waarmee op een aantal culturele aspecten, zoals de clubnaam, clubkleuren, speelstad, zelfstandig voortbestaan en clublogo van het vetorecht gebruik kan worden gemaakt.

Het supportersplatform staat open voor alle andere supportersorganisaties en initiatieven die zich willen aansluiten. Het uiteindelijke doel, waarnaar actief zal worden gestreefd, is een grote “Fortuna Familie” te vormen.

Talentontwikkeling en faciliteren spelersbudget

Een van de speerpunten van het supportersplatform is de talentontwikkeling binnen Fortuna Sittard te ondersteunen, financieel maar ook door het inzetten van vrijwilligers. Het leveren van een  financiële bijdrage om een speler met een duidelijke meerwaarde voor Fortuna te behouden dan wel aan te trekken, kan een mogelijkheid zijn.

In dat verband was het supportersplatform na een overleg op  20 juli jl. met het bestuur en Raad van Toezicht van Fortuna als eerste bereid om een vijfcijferig bedrag aan Fortuna te doneren om het mogelijk te maken Danny Schreurs aan Fortuna te binden.

Op verzoek van het bestuur van Fortuna  zijn wij hier zeer discreet mee omgegaan en hebben er geen enkele ruchtbaarheid aangegeven om de onderhandelingen niet te frustreren.

Helaas is het niet tot een contract met Danny gekomen maar het geeft wel aan dat een van de doelstellingen van het supportersplatform is om ook op sportief gebied Fortuna te ondersteunen.

Overigens heeft het supportersplatform al in maart jl het bestuur van Fortuna Sittard laten weten dat het bereid is om een financiële bijdrage te leveren om een van de grootste talenten uit onze jeugdafdeling middels een jeugdcontract vast te leggen. Dit voorstel is in behandeling bij het bestuur van Fortuna.

Wij kunnen met deze informatie niet altijd naar buiten treden omdat wij willen handelen in het belang van Fortuna en ons eigen belang daaraan ondergeschikt maken. Wij zijn immers niet de BVO Fortuna Sittard maar wij zijn er wel voor Fortuna Sittard!

Open Dag Fortuna Sittard

Tijdens de Open Dag op 5 augustus aanstaande zal de samenwerking tussen SV Nao Veure, TOF en Fortuniors een feestelijk tintje krijgen in de gezamenlijke stand van beide organisaties. Alle supporters die het beste voor hebben met Fortuna en gebruik willen maken van de diensten van de samenwerkende supportersorganisaties zijn van harte welkom bij de stand.

TOF zal tijdens de Open Dag de eerste uitgave van het magazine “TOF tot nadenken” presenteren. Deze uitgave is mogelijk gemaakt door inkomsten uit advertenties die door deelnemende winkels en bedrijven aan het TOFplus-pakket zijn geplaatst.

Meer dan 40 winkels en bedrijven hebben een advertentie geplaatst zodat wij dit schitterend magazine, met o.a. een  artikel van onze trainer Wil Boessen, op de Open Dag kunnen uitreiken aan supporters van onze club.

Verder zullen wij tijdens de Open Dag  een loterij houden met als hoofdprijs een WII met voetbalspel. Verder zijn in onze stand unieke Fortuna sjaals verkrijgbaar en delen wij voor de jeugdige supporters ballonnen uit. Reden genoeg dus om naar de stand van het supportersplatform SV Nao Veure/TOF en Fortuniors te komen.

Tijdens de Open Dag is uiteraard gelegenheid om  donateur van de Stichting Trots Op Fortuna en lid van de Supportersvereniging SV Nao Veure te worden. 

Verwarring rond bankrekeningnummer 1410.48.042

Er is enige verwarring ontstaan rond het door het  onlangs opgerichte spelersfonds Aan ‘M gebruikte bankrekeningnummer 1410.48.042 t.n.v. Trots op Fortuna.

Het bestuur van de Stichting Trots op Fortuna ( TOF) laat uitdrukkelijk weten dat TOF niets te maken heeft met het spelersfonds Aan ‘M en dat dit fonds ten onrechte dit bankrekeningnummer t.n.v. Trots op Fortuna hanteert. Dit bankrekeningnummer stamt nog uit de tijd dat onder de vlag van TOF de loterij en veiling werd gehouden. Inmiddels is dit verleden tijd. Zowel de veiling als het spelersfonds Aan ‘M zijn activiteiten die niet meer onder de regie en verantwoordelijkheid van TOF vallen. Wij trachten aan deze verwarrende en enigszins misleidende situatie rond het bankrekeningnummer op korte termijn een einde maken.

Het enige correcte rekeningnummer van TOF is natuurlijk 9556023 t.n.v. Help Fortuna te Lisse. TOF en Help Fortuna werken al vanaf de begindatum van TOF samen en Help Fortuna, welke vereniging wij ook van harte aanbevelen, verzorgt de financiële administratie voor TOF.

Met de ontvangen donaties en andere inkomsten hebben T.O.F en de SV Nao Veure ook in het afgelopen seizoen de BVO Fortuna Sittard al op diverse onderdelen regelmatig, niet alleen in daadkracht, maar ook financieel ondersteund. En hebben daarmee een wezenlijke bijdrage geleverd aan de sportieve successen van Fortuna!