De Rene Maessen op bestuurlijk vlak van Fortuna Sittard Paul Boels (oud voorzitter van de club en nu voorzitter van de raad van toezicht) toont zich nog steeds een voorstander van een fusie in Zuid Limburg. Boels heeft zijn voorkeur nooit onder stoelen of banken gestoken en doet dat ook nu niet. Het is zijn stellige overtuiging dat als Fortuna er niet in slaagt in de komende jaren de begroting fors op te krikken, degradatie onafwendbaar is. Hij vindt het toch al knap dat de club zoveel jaren op het hoogste niveau actief is, terwijl de financiële middelen daartoe eigenlijk te gering zijn. Ook geeft hij aan dat de uitgangspositie van Fortuna bij mogelijke fusiebesprekingen er de afgelopen jaren niet beter op is geworden. Als er nu fusieonderhandelingen zouden worden gestart, dan ligt het voor de hand dat de nieuwe club in het Parkstad Limburg Stadion gaat spelen, iets wat vijf jaar gelden nog geen vanzelfsprekendheid was (bron: Limburgs Dagblad).