“Onder de mensen”: de titel heeft een duidelijke lading, sociaal zijn, rekening houden met andermans belangen. Deze uitspraak werd gedaan door darter en topsporter Raymond van Barneveld na zijn nederlaag in het belangrijkste darttoernooi van het jaar en tevens officieus Wereldkampioenschap, The World Embassy.

Ondanks zijn verlies, en dat siert de mens achter de topsporter, voelde Barney zich geroepen om toch nog even bij zijn supporters te gaan zitten.

Deze supporters zijn veelal mensen die er grote geldbedragen voor over hebben om die ene week in het jaar hun sport van nabij te kunnen volgen. Welnu, waarom een parallel tussen darts en voetbal getrokken? De verklaring is allereenvoudigst. Vele supporters van Fortuna getroosten zich jaarlijks de moeite om naast hun seizoenkaart en het aanschaffen van diverse attributen ook nog eens uitwedstrijden te bezoeken door het gehele land.

Hetgeen een grote persoonlijke effort en ook opoffering kost. Hierbij kan gedacht worden aan de relationele sfeer en het opnemen van extra verlofdagen. In tegenstelling tot de uiting van Van Barneveld is een soortgelijke respons in het betaald voetbal gering te noemen. Voetballers zijn financieel vele malen beter bedeeld dan de gemiddelde darter, voor wie professionele beoefening van zijn sport vaak onhaalbaar is. Echter, deze financiële welvaartspositie is voor het merendeel van de beroepsvoetballers blijkbaar een aanleiding om zich boven de “gewone man” te plaatsen.

Helaas is dit ook het geval bij Fortuna Sittard. Er zijn gelukkig uitzonderingen op deze regel. Het beste voorbeeld hiervan is onze aanvoerder, Robert Roest. Na een redelijk succesvolle periode inclusief Europees voetbal tegen Real Madrid, vertrok Robert van FC Utrecht naar SK Beveren in België. Helaas bleek dit niet het beloofde land en via een toeval belandde Robert bij onze club. Na 5 jaren trouwe dienst zonder enige negatieve weerklank, lijkt echter ook hieraan een einde te komen. Robert Roest, de ziel van de ploeg, heeft zijn huis in het Limburgse verkocht en zal de club verlaten, mits de situatie niet snel wijzigt. En waarom? Niet omdat Robert uitgekeken is op de club, de supporters of wat dan ook bij Fortuna Sittard.

Nee, mijns inziens is er hier sprake van een patstelling tussen de belangen van de mens Robert Roest en de starre houding van Commercieel en Technisch Directeur Opgenoord. Nee, 5 jaren trouwe dienst en altijd een woordje voor belangstellenden, gewone mensen en supporters, het telt niet meer in het vercommercialiseerde wereldje van de beroepsvoetballerij. Een patstelling impliceert stagnatie, stilstand. En dat betekent altijd verlies. Ook Fortuna Sittard zal vooruit moeten. Maar hoe is het mogelijk om vooruit te kunnen door het verliezen van je ziel. Het maken van fouten is menselijk, het weigeren te leren van je fouten is een zonde. Mensen zijn zondig, maar vergeven worden de zonden aan hen die de wil hebben om ze voortaan te voorkomen. Aan Jacq Opgenoord één mededeling: overpeins je zonden en handel naar het hart van je supporters. Kom eens “onder de mensen”.

One Way