De kogel is door de kerk: Mommers en Slangen verlaten per 1 september Fortuna Sittard. De simpele reden is dat er na de sanering van de club geen geld meer is om deze twee in dienst te houden (of in het geval van Slangen in dienst te nemen, want hij heeft nooit op de loonlijst gestaan). Mommers heeft zich dus zelf weggesaneerd.
Daarenboven heeft Mommers een zeer lucratieve aanbieding gekregen. Dat was natuurlijk ook wel te verwachten als je het op sterven na dood zijnde Fortuna Sittard overeind weet te houden.

Hoe nu verder met Fortuna? Omdat er geen geld is om een algemeen directeur aan te stellen, moeten de overige personeelsleden allemaal gedeeltes van de taken van Mommers/Slangen op zich nemen. Dat betekent kortgezegd dat Fred van Barneveld de technische zaken overneemt, Ruud Hesp de commerciële zaken en Simone Palmans de financiële/organisatorische zaken.
Bovendien zullen de leden van de Raad van Commissarissen zich ook parttime gaan bemoeien met het reilen en zeilen van de club, hetgeen de opmerkelijke consequentie heeft dat de RvC leden hun eigen prestaties moeten gaan beoordelen.