De komst van de Gilde opleiding naar het Wagner&Partners Stadion staat opnieuw op losse schroeven. De VVD fractie in de gemeenteraad van Sittard/Geleen heeft haar twijfels geplaatst bij de plannen om scholen en sportaccommodaties te bouwen in Bedrijvenstad Fortuna in plaats van te wachten tot er zich private bedrijven vestigen.
Bedrijvenstad Fortuna is speciaal aangelegd voor private bedrijven en de werkgelegenheid die daaruit voort komt, aldus de oppositiepartij.
Concreet betekent dat dus dat er in de raad tegenstanders zijn van het plan om de Gilde opleidingen te vestigen in het hoofdgebouw van het Wagner&Partners Stadion.
Het College van B&W is nu aan zet, want zij gaan op korte termijn een stadsvisie ontwikkelen waarin ze zich ook buigen over de vraag wat voor bedrijven zich waar mogen verstigen. Wordt vast vervolgd.

Bron: Limburgs Dagblad