We hebben er vijf maanden op moeten wachten, maar het was het waard: de Stuurgroep Topvoetbal Limburg geeft openheid van zaken!


Nou ja, officieel heeft de stuurgroep zijn bevindingen nog niet gepresenteerd aan de buitenwacht. Echter de besturen van Fortuna Sittard en Roda JC hebben inzage gekregen en blijkbaar is er ergens gelekt. Dagblad De Limburger kent namelijk de cijfers en details. De hoofdpunten:

1) De fusieclub gaat iets nieuws doen: de fusieclub gaat zich namelijk niet bezondigen aan ‘Opgenoord Praktijken‘. U weet wel, eenmalige inkomsten (transferinkomsten) structureel uitgeven. Dat gaat de fusieclub niet meer doen! Wat daar revolutionair aan is, is mij onbekend. De rest van Nederland doet het al tien jaar niet meer.

2) De fusieclub zal starten met een inkomstenniveau van 11 miljoen euro. Lees ik dat goed, 11 miljoen euro? Vijf maanden gestudeerd om tot de conclusie te komen dat de fusieclub de begroting zal hebben van Roda JC? 11 miljoen euro is voldoende voor strijd tegen degradatie in de eredivisie. Niet meer, niet minder. Wie dat topvoetbal wil noemen, gaat zijn gang maar. Waar zijn de 50 miljoen euro van gouverneur Frissen gebleven? Waar is nu de meerwaarde van de fusie? Waar zijn die Limburgse bedrijven die klaar staan om te investeren in de nieuwe club van Limburg-Zuid? Ze zijn er niet en zijn er nooit geweest.

3) De uitgaven in het eerste jaar bedragen 14 miljoen euro. Onder punt 2 zien we dat de inkomsten in het eerste jaar 11 miljoen euro bedragen. Kortom, de fusieclub zal in het eerste seizoen met een tekort werken van 3 miljoen euro. Dan kun je nog wel een heel arsenaal aan modewoorden uit de kast halen zoals “loopplankfinanciering”, maar dat doet allemaal niets af aan het gegeven dat 11 – 14 = -3. We hebben het hier dus over een niet-sluitende begroting. De licentiecommissie van de KNVB zal blij zijn met deze plannen!

4) De nieuwe fusieclub moet schuldenvrij starten. De Stuurgroep Topvoetbal Limburg heeft niets gedaan aan de bestaande schuldenberg bij de beide clubs. Die schuldenberg moet opgeruimd worden door de gemeenschap. Het lijkt me vreemd dat de gemeenschap dat zou doen, maar het wordt nog gekker als je punt 3) in ogenschouw neemt! Schuld aflossen bij de fusieclub is water naar de zee dragen!

En dat zijn de hoofdpunten. Als dit bericht in de krant een juiste afspiegeling is van de feiten dan luidt de conclusie dat de Stuurgroep Topvoetbal Limburg:

a) Fortuna Sittard en Roda JC kapot heeft gemaakt door het bestaansrecht van beide clubs te ontkennen;
b) een luchtkasteel heeft gebouwd rondom de mogelijkheden van de fusieclub;
c) niet in staat is gebleken om de ogenschijnlijke meerwaarde van een fusie tussen Fortuna Sittard en Roda JC in euro’s te vertalen.

Kortom, de Stuurgroep Topvoetbal Limburg heeft niets gepresteerd, maar gegeven het kaliber van de bestuurders in die stuurgroep mag dat ook geen verrassing heten. Het zijn per slot van rekening dezelfde personen die de clubs Fortuna Sittard en Roda JC naar de rand van de afgrond hebben geleid.

Hoe dan ook, het woord is aan de stichtingen STAK en Roda JC, de gemeenten Sittard-Geleen en Kerkrade, de Provincie Limburg en de KNVB. Me dunkt dat dat geen moeilijke keuze kan zijn.

De beide stichtingen buigen zich over de meerwaarde van de fusie ten opzichte van een zelfstandig Roda JC. Antwoord: die is er niet. De gemeenten en provincies buigen zich over de wenselijkheid van het aflossen van de bestaande schuld van de fusieclub. Antwoord: die is er niet. De licentiecommissie van de KNVB vraagt zich af of er een sluitende begroting is. Antwoord: die is er niet. De Stuurgroep Topvoetbal Limburg maakt het alle betrokken partijen wel heel erg makkelijk.

Riccardo Welters