Vorige week is het supportersplatform voor het eerst bij elkaar  geweest. Vertegenwoordigers van SV Nao Veure, TOF, AAN’M, TGV en Fortuniors hebben een constructieve aftrap gedaan in de vaste overtuiging dat samenwerking de enige weg is die kan leiden tot een betere toekomst voor Fortuna Sittard en haar supporters.

Er is een voorlopig bestuur samengesteld waarvan de belangrijkste rol, die van voorzitter, echter nog vacant is. Bestuursleden zijn Peter Schols , Wil Paauwe , Richard Coenen en Marc Verjans Secretaris en voorlopig woordvoerder is Wim Jeurissen en Penningmeester Joep Pustjens. Het bestuur gaat naarstig op zoek naar een representatieve voorzitter, die mensen en partijen kan verbinden en over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt. Het platform zal in woord en daad als een eenheid gaan opereren. De rol van de voorzitter in dit proces is van groot belang.

Daarnaast zal onderzocht worden welke juridische entiteit het nieuwe platform moet krijgen. Verder moet er een logo, een huisstijl en een naam voor het platform komen. Wij zullen dit op korte termijn oppakken.

De belangrijkste taak van het platform ligt op het communicatieve vlak zowel richting bestuur van Fortuna Sittard als richting de achterban. Het platform zal het aanspreekpunt worden voor het bestuur van Fortuna Sittard. In regelmatige gesprekken met het bestuur van Fortuna zullen zaken die bij de achterban leven aan de orde worden gesteld. Zo zal- heel actueel -duidelijkheid worden gevraagd over de financiële en organisatorisch situatie. De verkregen informatie zal vervolgens worden teruggekoppeld naar de achterban.

Daar ook Fortuna Sittard veel waarde hecht aan een goede band met het platform, hebben wij de vaste overtuiging dat op deze wijze veel onrust bij supporters kan worden weggenomen.

Het supportersplatform zal een constructieve relatie onderhouden met het bestuur van Fortuna Sittard.  Samenwerking – het is hierboven al gezegd – is zeker in de huidige roerige tijden, de enige manier om deze moeilijke periode door te komen en stappen voorwaarts te zetten. Samenwerken betekent zeker niet dat wij niet kritisch zullen zijn richting het bestuur van Fortuna Sittard. Wij zullen zeer kritisch kijken naar de geldstromen van het platform richting Fortuna Sittard.

Het oplossen van de schuldenpositie is en blijft een verantwoordelijkheid van het bestuur van Fortuna Sittard en niet van het platform of haar deelnemers!

Het platform zal de besteding van door donaties en allerlei acties verkregen euro’s op een open en transparante wijze richting leden en donateurs verantwoorden. Daarnaast zullen leden en donateurs iets terug krijgen waarbij gedacht wordt aan een korting op busreizen, kwaliteitsverbetering op het veld of stemrecht voor het gouden aandeel.

Op korte termijn zal samenwerking in het platform ook merkbaar en tastbaar worden voor de achterban. Wij zullen een gezamenlijke website gaan bouwen en zullen nog dit jaar een gezamenlijk magazine uitbrengen. 

Zoals eerder bericht, blijven de samenwerkende organisatie voorlopig hun identiteit behouden en hun bekende en vertrouwde rol vervullen. Echter daar waar mogelijk zullen wij elkaars activiteiten ondersteunen. Op de wat langere termijn willen wij gezamenlijke pakketten gaan ontwikkelen en met ingang van seizoen 2013-2014 deze aan onze achterban aanbieden.

Te denken valt aan diverse pakketten die tegen verschillende lidmaatschapsprijzen recht geven op zaken als stemrecht voor het gouden aandeel, korting op busreizen, korting op merchandise, korting op consumpties, korting op seizoenskaarten en/of losse tickets, inzet van gelden voor verbetering van kwaliteit op het veld, etc.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat onze aanpak de enige juiste is. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat dit een zeer moeilijk proces is met vele valkuilen. Stap voor stap zal het platform verder vorm moeten krijgen waarbij wij zorgvuldig met onze achterban zullen communiceren over de vorderingen. Het uiteindelijke doel is als één blok te kunnen acteren naar andere partijen waaronder Fortuna Sittard.

Op korte termijn zullen wij de diverse organisaties en initiatieven die onder de vleugels van het platform opereren nader onder de aandacht brengen. Wij willen op die manier een duidelijk beeld geven wat het platform te bieden heeft en waar de deelnemende partijen zich sterk voor maken. Als eerste zullen wij het spelersfonds AAN’M in de schijnwerpers zetten.

Supportersplatform Fortuna Sittard