Voorzitter van de Raad van Commissarissen Hans Lurvink is drie maanden na zijn aanstelling alweer vertrokken. Onenigheid over het te voeren beleid tussen hem en de rest van de RvC ligt ten grondslag aan zijn vertrek.
Een prima besluit want wij hebben Hans Lurvink in de drie maanden dat hij voorzitter was op geen enkele zinnige opmerking kunnen betrappen.
Opnieuw (na Pierre Wolk) rijst echter de vraag hoe het mogelijk is dat iemand aangesteld wordt bij Fortuna – notabene als hoogste baas – zonder dat er een fatsoenlijk kennismakingsgesprek plaatsvindt. Anders valt niet te verklaren dat er binnen drie maanden na aanstelling een cruciaal verschil van mening ontstaat.

Bron: Fortuna Sittard