De gemeente Sittard/Geleen heeft gereageerd op de voorstellen die Fortuna Sittard gedaan had. In feite waren het vier voorstellen.
Het eerste voorstel betrof de koop van het W&P Stadion. Zoals te verwachten viel, ging de gemeente daar niet op in.
Het tweede voorstel betrof een subsidie voor de club als die haar naam zou veranderen van Fortuna Sittard in Fortuna Sittard/Geleen: de nieuwe naam van de fusiestad. Maar de gemeente wenste ook daar niet op in te gaan.
Het derde voorstel betrof het omzetten van de garantstelling die de gemeente vorig jaar afgaf (ter waarde van 1,8miljoen euro) in een sponsorbijdrage. En ook daar wilde de gemeente niet aan.
Het vierde voorstel betrof een wijziging van het bestemmingsplan in de bedrijvenstad “Fortuna”. Dat zou Fortuna wel eens goed van pas kunnen komen, omdat een verruiming van de mogelijkheden tot bedrijfsvestiging in de bedrijvenstad, misschien wel nieuwe investeerders zou kunnen aantrekken. Dit voorstel was wel bespreekbaar voor de gemeente, maar niet nu. Na het zomerreces wilde de gemeente daar wel eens met Fortuna over van gedachten wisselen.
Al met al dus een mager resultaat. Toch merkte Mommers op dat dit magere resultaat de positie van de club niet verder heeft verslechterd.

Bron: Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger