Wie de individuele reacties van de leden van Fortuna’s Raad van Commissarissen (RvC) las op het college voorstel van B&W in de krant, zou het idee kunnen hebben dat er tweespalt is ontstaan in de RvC. Emmo Meijer en Jo Abelshausen lieten zich namelijk positief uit over het plan, terwijl Jos Nuijen juist negatief reageerde op het plan.
Toch is er geen onenigheid in de RvC. De reacties van Meijer en Abelshausen waren voorbarig. Zij waren in de stellige overtuiging dat het voorstel voldoende aanknopingspunten bood voor Fortuna’s overleving. Echter bij nadere bestudering van het plan, kwamen ook zij tot de conclusie dat dat niet het geval was, maar toen had blijkbaar al een journalist gebeld…