Er bestaat een (kleine) kans dat de gemeente Sittard/Geleen/Born de eerder afgegeven garantstelling voor 4,5miljoen gulden terug zal trekken. Er zijn namelijk twee probleempjes. Enerzijds zou Fortuna niet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelde aan de club. De club moet ieder kwartaal een voortgangsrapportage maken voor de gemeente, maar dat heeft Fortuna tot dusverre nog niet gedaan. Mommers wijt dat aan de gebrekkige mogelijkheden die de gemeente hem daartoe geeft. Maar een probleem ziet hij niet. Op 4 maart krijgt hij de eerste mogelijkheid om de gemeente te vertellen hoe de zaken ervoor staan en dat zal hij doen.
Een iets serieuzer probleem zou kunnen komen van de Europese Commissie, die eerder ook al vraagtekens plaatste bij de subsidieverstrekking van de gemeente Maastricht aan MVV. Wellicht is die subsidieverstrekking in tegenspraak met de geldende Europese regels. Zo ja, dan moet misschien ook de gemeente Sittard/Geleen/Born terugkomen op de garantstelling. De gemeente zoekt dat nu uit, maar echt grote problemen worden niet verwacht. Kortom het zal allemaal wel meevallen (bron: Limburgs Dagblad).