Via een ons welbekende en betrouwbare bron vernamen wij dat de neverending sad story rondom Fortuna weer een nieuw hoofdstuk heeft gekregen.

Naar verluid is de club niet bij machte geweest om de salarissen over de maand maart tijdig uit te betalen, hetgeen duidt op een liquiditeitstekort. Bovendien is er momenteel ook nog geen hulp van een derde partij, zoals in het verleden wel eens aan de orde is geweest. Het lijkt er dus op dat het seizoen 2007-2008 over een brede lijn in mineur dreigt te gaan eindigen.