Het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen, maar het hoge woord is eruit. Fortuna Sittard en Roda JC gaan fuseren.


De stuurgroep topvoetbal Zuid-Limburg heeft een positief advies uitgebracht over een fusie tussen Fortuna Sittard en Roda JC. De beide clubbesturen hebben zich achter dat advies geschaard, hetgeen zoveel betekent dat de fusie er komt. Tenzij de Stichting Roda JC, die waakt over het culturele erfgoed van Roda, er nog een stokje voorsteekt, maar dat zal wel niet. De nieuwe fusieclub zou per aanvang van het seizoen 09/10 van start gaan.

Fortuna Online is zoals bekend tegen een fusie en zwaar ontgoocheld (maar niet verrast) over deze stap, maar gaat er nu maar even niet te veel woorden aan vuil maken, dat komt wel later.

We hopen dat Roda degradeert en Fortuna niet promoveert, zodat de fusieclub een mooie start mag maken in de eerste divisie. Dat is namelijk het risico dat je loopt als je twee clubs bewust financieel kapot maakt, waardoor een fusie als onvermijdelijk beschouwd wordt.

Fortuna Online