De supportersvereniging SV Nao Veure organiseert op maandag 29 oktober aanstaande tussen 19.00 en 20.30 uur een extra voorverkoopmoment voor de busreizen naar FC Den Bosch (zondag 4 november, 14.30 uur) en SC Veendam (vrijdag 9 november, 20.00 uur). 

FC Den Bosch

De kosten voor leden van de SV bedragen €20; niet-leden betalen €25. Losse kaarten zijn niet verkrijgbaar aan de kassa’s van het uitvak bij FC Den Bosch.

In verband met de korte reistijd wordt iedereen vriendelijk verzocht om contant te betalen tijdens de inschrijving. Tevens wordt de mensen die zich wel al aangemeld hebben, maar nog niet betaald hebben, verzocht maandag te komen betalen.

De bussen vertrekken zondag 4 november om 12.30 uur vanaf de voorzijde van de Trendwork Arena. Er kan geparkeerd worden in de parkeergarage. 

Er hebben zich inmiddels 170 mensen aangemeld voor deze reis.

SC Veendam

De kosten voor leden van de SV bedragen € 34; niet-leden betalen € 39. Losse kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa’s van het uitvak bij SC Veendam à € 15.

De bus vertrekt vrijdag 9 november om 15.00 uur vanaf de voorzijde van de Trendwork Arena. Er kan geparkeerd worden in de parkeergarage onder het stadion.

Neem voor meer informatie omtrent deze busreizen contact op met de SV Nao Veure via het nummer 06-3813 0110.