De eerste acht duels zitten erop, we hielden een poll onder de supporters en als je daaraan conclusies wilt verbinden dan zijn dat er twee: 1. de supporters vinden dat de trainer niet naar behoren heeft gefunctioneerd. 2. het contrast met vorig seizoen rond deze tijd is enorm.

Vier keer per jaar houdt Fortuna Online een poll onder de supporters die op onze website langs surfen over de tevredenheid van de supporters over het sportieve beleid. De afgelopen jaren deden we dat na elke periode, maar omdat je sinds dit seizoen dood wordt gegooid met periodes in de eerste divisie, doen we het na elke acht duels.

De eerste acht duels zitten erop en in onderstaande tabel (donkere kolommen) vind je de resultaten. 95% Van de fans blijkt ontevreden te zijn over de resultaten van Fortuna Sittard. 85 Van die 95% wijt dat aan trainer Dekker die niet het maximale uit de selectie haalt. De overige 10% denkt dat Dekker de selectie wel maximaal uitwringt, maar er zit nu eenmaal weinig sap in dit Fortuna. De schuld zou dan bij het Fortuna management liggen dat tekort schiet in het samenstellen / financieren van een acceptabele spelersgroep.

De ontevredenheid van de fans komt dus met name vanwege het vermeende ondermaatse presteren van Dekker. Het wantrouwen zit blijkbaar diep, want zelfs Hans de Koning kon twee jaar geleden op meer vertrouwen rekenen.

1st periode
04/05 vs 05/06    
Haalt de trainer het maximale uit de selectie?
Tevreden met
de resultaten?
Ja                  Nee         Totaal        
  04/05 05/06 04/05 05/06 04/05 05/06
Ja                      59,7% 3,4% 23,1% 1,7% 82,8% 5,1%
Nee 14,0% 10,1% 3,2% 84,9% 17,2% 95,0%
Totaal 73,7% 13,5% 26,3% 86,6% 100% 100%

Vergelijken we de resultaten met vorig seizoen, dan kon het contrast haast niet groter zijn. Daar waar nu 85% van de fans Dekker als oorzaak noemt van hun ontevredenheid over de resultaten was dat vorig seizoen rond deze tijd 3%. Wat dat betreft is het aandeel supporters dat het Fortuna management als oorzaak ziet van hun ontevredenheid een stuk stabieler (14% vorig jaar; nu 10%).

Verrassende uitslag? Niet echt natuurlijk. Het contrast tussen de enquêteuitslagen van dit en vorig jaar mag dan groot zijn, datzelfde geldt voor Fortuna’s huidige positie op de ranglijst in vergelijking tot die van vorig seizoen. En dat terwijl de selectie niet drastisch gewijzigd is.

Wat wel opvalt is dat de supporters geloven in de capaciteiten van de huidige selectie. De fans zijn er blijkbaar rotsvast van overtuigd dat dit elftal veel beter kan dan het momenteel laat zien. Gezien de door het management aan het begin van het seizoen gedane verwachting van ’10de plek’ staan de fans daarin niet alleen. Tijd dat dat er dan eens uitkomt.

Fortuna Online