Een stadion kopen is dus niet zo slim van een gemeentebestuur. Om tien voor twaalf melden dat je een zak geld klaar hebt liggen trouwens ook niet. Blunder nummer 2 die een gemeentebestuur kan maken als een voetbalclub aanklopt na wanbeleid.

Een stadion kopen is dus niet zo slim, maar toch kun je van mening zijn als gemeentebestuur dat de plaatselijke voetbalclub van waarde is voor je gemeente. En na een gedegen afweging zou je als gemeenteraad tot de conclusie kunnen komen dat dat wat geld mag kosten. A propos gedegen afweging. Die gaat echt wel wat verder dan de recente “analyse” van het Limburgs Dagblad waarin over de garantstelling van de gemeente Kerkrade aan Roda JC het volgende werd opgemerkt: “Geld stoppen in Roda betekende voor de gemeenteraad dan ook de toekomst van de club verzekeren. … Dat lijkt geen verkwanselen van overheidsgeld, maar een verantwoorde stap om 12.500 seizoenkaarthouders hun hobby te laten behouden”. Dat is geen afweging (vanwege het simpele feit dat er niks wordt afgewogen) maar hooguit een ongefundeerde mening. Maar dat terzijde.

Stel dus dat je als gemeente vindt dat de club niet verloren mag gaan en dat je daar financiële middelen voor vrij maakt. Stap je dan vervolgens naar die financiële chaos veroorzakende clubbestuurders (volgens diezelfde LD-column zijn dat overigens professionals…) en zeg je: “Hier jongens, hebben jullie een zak met geld!!”.

Nee, dat doe je natuurlijk niet. Als je slim bent als gemeente, zet je een pokerface op en doe je net alsof je geen geld beschikbaar stelt. Ondertussen hou je de club nauwlettend in de gaten in de hoop dat de club een andere oplossing vindt. Want waarom zou je publiek geld investeren als ook nog de mogelijkheid bestaat dat een Dagobert Duck met privaat geld aanklopt? Mocht die Dagobert Duck zich dan echt niet aandienen, dan kun je als gemeente om vijf voor twaalf toch nog over de brug komen. Dan weet je tenminste zeker dat er niet iemand in zijn vuistje zit te lachen dat jij als overheid zijn stoep schoon veegt.

Klinkt logisch, niet? Maar waarom houdt bijvoorbeeld de gemeente Kerkrade er zich niet aan? Tijd voor uitleg. Het professioneel geleide Roda heeft in het huidige seizoen een tekort van 4 miljoen euro op een begroting van 10 miljoen. De komende twee jaren zal daar niet veel verandering in komen. Dus moet Roda bezuinigen en wil de club af van de moordende aflossing van de hypotheek op het stadion. Prima, zeggen de banken, maar dan moet er wel iemand garant gaan staan dat die hypotheek ooit wel nog eens wordt afgelost.

De gemeente Kerkrade werpt zich op als redder in nood. Het bovenstaande volgende zou er geen enkele andere reddingboei meer moeten zijn. Is dat zo?

Twee redenen waarom dat zeer twijfelachtig is, een indirecte en een directe. De indirecte reden: Roda JC heeft bij aanvang van dit seizoen een licentie gekregen met een begrotingstekort van 40%. En dat terwijl de KNVB geen tekorten meer accepteerde. Nu weten we allemaal dat dat een wassen neus was, maar enige zekerheid heeft de KNVB vast weldegelijk van Roda gevraagd (Roda kreeg zonder enig voorbehoud een licentie). Iemand is dus garant gaan staan voor dat gat.

En wie dat is vernemen we uit de directe reden. Wie riep er in het heetst van de FC Limburg discussie gehuld in een kogelvrijvest in het PLS dat zolang hij aan het bewind was Roda niet failliet zou gaan? Juist ja, de Dagobert Duck van Roda JC.

En net als de stripfiguur is deze Dagbert Duck ook niet erg happig op geld uitgeven. En als deze Dagobert Duck de gemeente voor zijn karretje kan spannen zal hij het niet laten. En wat doet de gemeente Kerkrade? Ze wapperen met de geldbuidel, terwijl er een kant en klare private oplossing ligt. Dat Roda er gebruik van maakt, kun je die club niet verwijten, maar waar is die gemeente mee bezig???

Nee dan de gemeente Sittard/Geleen. Die was vorig seizoen voortdurend op de hoogte van de financiële stand van zaken bij Fortuna en heeft zich nooit uitgelaten over de vraag of ze over de brug zou zijn gekomen als er geen oplossing was gekomen. Het mag dan bestuurlijk in Sittard/Geleen een zooitje zijn, maar in deze zaak heeft de gemeente Sittard/Geleen uitstekend gehandeld.

En tenslotte, zeer actueel de gemeente Maastricht. Als die gemeente vindt dat MVV behouden moet blijven voor Maastricht en ze vindt dat dat ook wat geld (of een wijziging van de bestemming rond De Geusselt) mag kosten, dan heeft Maastricht tot dusverre perfect gehandeld. Zeggen dat je niets zult doen en afwachten tot het vijf voor twaalf is, hopende op privaat initiatief. In Maastricht is het aanstaande woensdag vijf voor twaalf. Dat privaat initiatief lijkt er niet te komen, verbaas je dan niet als de gemeente er toch nog inspringt.

Kortom, de bestuurlijke verschillen in de provincie zijn weer eens groot en de manier waarop de media er verslag van doen hoogst twijfelachtig, maar één probleem blijft overeind. Als je eenmaal steun hebt gegeven, ben je je geloofwaardigheid om in het vervolg niet meer te steunen voor jaren kwijt en daar gaan clubs op anticiperen met als gevolg nieuwe financiële chaos. Kortom er moet iets structereels veranderen in de bedrijfstak “voetbal” om dat te voorkomen. In de volgende column lees je hoe zo’n verandering er uit zou kunnen zien.

RW