De KNVB heeft dan eindelijk een datum geprikt waarop de spoedarbitrage die Fortuna heeft aangespannen, gehouden wordt. Dinsdag 2 juli moeten de negen spelers (Averdijk, Akerboom, Krijgsman, Hamming, Van der Hoeven, Rook, Cramb, Haeldermans en Emeran) en de twee trainers (Verel en Vergeer) vergezeld van hun zaakwaarnemers zich melden in Zeist waar ze gehoord worden.
Op basis van die verhoren zal de arbitragecommissie bepalen hoe hoog de afkoopsom zal zijn die Fortuna per werknemer moet betalen.
De hoogte van die afkoopsom zal naar alle waarschijnlijkheid afhankelijk zijn van de lengte van het resterende contract, het salaris, de uitwijkmogelijkheden die een speler heeft en de budgettaire ruimte die Fortuna heeft om de spelers een afkoopsom te betalen.
Mocht een speler makkelijk elders emplooi kunnen vinden, dan zal dit de hoogte van de afkoopsom negatief beïnvloeden. De spelers zullen onder ede verhoord worden, dus ze mogen niet liegen over hun uitwijkmogelijkheden. We zullen het gedrag van de spelers nauwgezet in de gaten houden. Tijdens de arbitragezaak, maar vooral dus daarna.

Bron: Fortuna Sittard