Het seizoen 2008/2009 is één van Fortuna’s mist plezierige. De reden hiervoor ligt eigenlijk in het seizoen 2007/2008 en is ook eigenlijk helemaal niet voetbalgerelateerd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Provincie Limburg waarschuwt gouverneur Léon Frissen voor een naderende braindrain. Wat heeft de provincie mensen tenslotte nog te bieden zonder het hebben van toonaangevende sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen? Niet veel. Het zorgt ervoor dat jongvolwassenen de provincie de rug toekeren en hun heil zoeken in regio’s die dat wel kunnen bieden.

Frissen is van mening dat het hebben van een voetbalclub die jaarlijks meestrijdt om de prijzen essentieel is om braindrain te kunnen stoppen. Nou ja, eigenlijk wilt hij de besturen van MVV, Roda JC en Fortuna onder druk zetten om te komen tot één gezamenlijke club, probeert de publieke opinie achter zijn plan te scharen en maakt grote sier bij de KNVB, die wel van een paar brekebeentjes af wilt.

Pas maanden later, eind oktober van datzelfde jaar, wordt duidelijk dat Frissen in januari een vooropgezet plan uitrolde. Frissen laat de mogelijkheden om te komen tot een fusieclub onderzoeken. De clubs zien dat niet zitten, maar dat is puur voor de bühne. Achter de schermen zijn Roda JC en Fortuna warmgemaakt voor een fusie en zoeken een mogelijkheid om dit te verkopen aan hun achterban.

De provincie dekt de Stuurgroep Topvoetbal Limburg (die is gevestigd op Hans Erkens‘ huisadres) financieel af en kijkt uit waarmee de stuurgroep op de proppen komt. En dat is bitter weinig, al is dat nog licht uitgedrukt. Er zijn geen grote bedrijven die meedoen, de gemeenten Kerkrade en Sittard-Geleen lossen de schuldenberg niet op en supporters zien het idee totaal niet zitten.


Desondanks giert Hans Erkens het uit van het lachen!

Het enige waarmee de stuurgroep wel komt (bedacht door een ongetwijfeld geniaal marketingbureau) is een naam voor de nieuw te vormen fusieclub: Sporting Limburg. Meteen wordt ook het logo gelanceerd.

En juist dat logo vormt de inspiratiebron voor de ontwerper van het shirt dat opeens in beperkte oplage te koop is. Het hele Sporting Limburg-verhaal toont eens te meer aan hoe zeer de achterdocht van het publiek jegens de overheid op dit gebied gegrond is. Natuurlijk was dit verhaal een één-tweetje tussen diverse partijen.

Het logo van Sporting Limburg verdient een lichte aanpassing

In april 2009 wordt de Sporting Limburg-zeepbel doorgeprikt als de Provincie Limburg zich realiseert dat zij nog zo ongeveer als enige partij die geld in het project willen stoppen en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. En hoe stoer is het als je dan met je ‘Corrupt Limburg-shirt’ door één van de drie Zuid-Limburgse voetbalsteden paradeert?


Een ‘must-have’ voor iedereen die de Provincie Limburg niet vertrouwt!

En daarom wordt het shirt met recht en reden opgenomen in ons Cabinet de curiosités!