Per 1 november is het interim-bestuur dat Fortuna Sittard leidde opgestapt. In overleg met de Raad van Toezicht hebben Martin Masset, Harry van de Venne en Rob Schwillens hun taken bij de club neergelegd. Eén en ander heeft te maken met de (zoveelste) nieuwe organisatiestructuur welke op korte termijn haar intrede doet binnen de club.

Het herzien van de bestuursstructuur kan niet los worden gezien van het doorlichten van de organisatie dat momenteel wordt uitgevoerd door René ter Borgh.

Bron: Fortuna Sittard