Met het verlies van 2-1 tegen FC Zwolle nog fris in het geheugen staat een kleine twintig supporters alweer klaar om de club een handje toe te steken. In een paar uur tijd werd geprobeerd in contact te komen met alle seizoenskaarthouders.


Zaterdagochtend, 09.45 uur. Een kleine twintig supporters staat te popelen om de Fortuna-burelen op het Eugerionaal Sportcentum en het kantoor van TOF-bestuurder Wil Helwig te betreden en achter de telefoon te kruipen. Afgelopen dinsdag is in de wekelijkse TOF-bijeenkomst het plan opgevat een belrondje te houden onder de seizoenskaarthouders van Fortuna. Aanstaande woensdag moet de club immers voor de licentiecommissie van de KNVB verschijnen en het is prettig als kan worden aangegeven dat de huidige groep supporters achter de club blijft staan. Hoe miniem de bijdrage dan ook mag zijn; het gaat in deze meer om het af te geven signaal.

Na een korte instructie gaan supporters van United Tifosi, SV Nao Veure, Fortuna Online en TOF aan de slag en worden de eerste mensen gepolst of de club ook komend seizoen op hen mag rekenen. We mogen stellen dat eenieder zeer positief reageert op TOF en haar activiteiten en bereid is nu al een intentieverklaring in te vullen.

Van de bereikte seizoenskaarthouders geeft een groot deel aan ook komend seizoen een seizoenskaart te nemen. Een score die, gezien het verleden, als een groot succes mag worden bezien. Echter, indien het hierbij blijft, zal dat enigszins teleurstellend zijn. Het aantal seizoenskaarthouders moet groeien en daarbij kan iedereen de club van dienst zijn!


Vol overgave wordt contact opgenomen met seizoenskaarthouders

Onder de mensen welke vóór woensdag aanstaande een intentieverklaring ondertekenen en insturen zullen 25 gesigneerde wedstrijdballen worden verloot. Omdat TOF van een aantal mensen al een intentieverklaring heeft ontvangen, is besloten dat ook deze mensen meedingen naar een gesigneerde wedstrijdbal. Te zijner tijd zullen de winnaars bekend worden gemaakt op de website van TOF.

Ondertekende intentieverklaringen kunnen maandag- en dinsdagavond worden ingeleverd bij het supportershome. Van 19.00 uur tot 21.00 uur is dit geopend. Intentieverklaringen kunnen ook naar TOF worden gestuurd. Het adres luidt:

Trots op Fortuna
Ter Beek 51
2161 NB  Lisse

Vergeet het legitimatiebewijs niet bij te voegen!

Michel Hennen