De arbitragezaakcommissie heeft uitspraak gedaan in de zaak Fortuna Sittard – Sunday Oliseh. Fortuna stelde Oliseh op non-actief op 14 februari, Oliseh ging er niet mee akkoord en spande op 17 februari een geding aan bij de arbitragecommissie. De mondelinge behandeling vond plaats op 20 maart; het vonnis van de arbitragecommissie op 5 april.

 

 

Het vonnis luidt dat:

  1. Olisehs verzoek tot wedertewerkstelling wordt afgewezen.

De relatie tussen Fortuna Sittard en Oliseh is dusdanig verstoord, dat de arbitragecommissie geen heil ziet in een heraanstelling van Oliseh als trainer van Fortuna Sittard.

  1. Fortuna’s verzoek de arbeidsovereenkomst met Oliseh te ontbinden op basis van ‘herhaaldelijk verwijtbaar handelen’ wordt afgewezen.

De commissie beschrijft Oliseh op basis van de door Fortuna aangevoerde verklaringen als ‘geen gemakkelijk persoon’ die ‘regelmatig conflicten had met ondergeschikten en spelers’, die er een ‘nogal fors taalgebruik’ op nahoudt en die ‘zich richting derden manifesteert op een wijze die eigenlijk niet door de beugel kon’. De commissie laat in het midden of Fortuna daar terecht het predikaat ‘herhaaldelijk verwijtbaar handelen’ op plakt, maar gaat door haar eigen bewoordingen van het gedrag van Oliseh in ieder geval een heel stuk mee in Fortuna’s redenatie.

De reden om Fortuna’s verzoek af te wijzen ligt elders, namelijk in het feit dat de commissie vindt dat Fortuna onvoldoende of niet tijdig heeft ingegrepen om de zich opstapelende problemen aan te pakken. Met name het feit dat Fortuna Olisehs contract verlengde in mei 2017, nadat er zich al enkele incidenten hadden voorgedaan, verbaasde de commissie. Als gevolg hiervan waren er voor Oliseh geen redenen te veronderstellen dat er problemen waren en dus geen redenen zijn gedrag te wijzigen (heeft een trainer dan geen eigen verantwoordelijkheid?). Ook de door Fortuna aangestelde bemiddelaar vond geen genade bij de commissie, omdat Oliseh geen inspraak had in wie die bemiddelaar zou zijn.

  1. Fortuna’s verzoek de arbeidsovereenkomst met Oliseh te ontbinden op basis van een ‘duurzaam verstoorde arbeidsrelatie’ wordt toegewezen.

De commissie is van mening dat er geen toekomst meer is voor Oliseh bij Fortuna Sittard, dus wijst dit verzoek toe en doet dan een uitspraak over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Omdat, volgens de commissie, beide partijen hebben nagelaten de verstoring van de arbeidsrelatie te repareren (of in het geval van Fortuna daarmee te laat is begonnen), zoekt de commissie een middenweg wat betreft de beëindiging van het arbeidscontract (dat nog tot mei 2019 zou doorlopen) en Fortuna’s verschuldigde compensatie aan Oliseh voor het tussentijds verbreken van het contract. De commissie besluit het contract per 1 mei 2018 te ontbinden. Normaliter zou Fortuna dan het resterende salaris (tot mei 2019) moeten uitbetalen, maar “omdat ook op het gedrag van Oliseh het nodige kan worden aangemerkt” valt de vergoeding lager uit: 90.000 euro. Olisehs vordering op een kampioensbonus wordt afgewezen.

Einde vonnis; hopelijk einde zaak, terug naar de sportieve ontknoping van het seizoen.

Bron: KNVB