In de Zeister bossen heeft iemand een licentie-systeem verzonnen dat zo gecompliceerd is dat het voor de gewone sterveling nauwelijks te volgen is. Fortuna Online doet een poging het overzichtelijk te maken.

 

 

 


Fortuna Sittard heeft “in november 2016 voor de derde en vierde keer niet tijdig voldaan aan financiële doelstellingen uit een plan van aanpak dat gericht is op financieel herstel. De financiële doelstellingen hadden betrekking op de jaarrekening van het seizoen 2015/’16.

Ik vermoed dat dat betekent dat Fortuna Sittard twee financiële doelstellingen in de jaarrekening 15/16 had opgenomen richting toekomst, die vervolgens ook in het plan van aanpak zijn beland, maar die beide in november 2016 niet gerealiseerd zijn. Het kostte ons zes punten.

Het zij zo, maar hoe dicht staat Fortuna Sittard nu eigenlijk bij de afgrond? Als ik het goed begrijp, is de licentie in gevaar als een van de volgende drie stellingen van toepassing is:

  • je voldoet vaker dan viermaal in een seizoen niet aan afspraken uit het plan van aanpak ter verbetering van de financiële positie van de club.

Fortuna Sittard heeft over de ‘juni 2016 meting’ de eerste (publieke waarschuwing) en tweede vermaning (drie punten aftrek) gekregen en over de november 2016 meting volgden vermaningen drie en vier (tweemaal drie punten aftrek). Kortom, Fortuna staat op pelt.

  • je kunt uiterlijk op meetmoment negen nadat je voor het eerst in categorie 1 bent beland, niet structureel in categorie 2 worden ingedeeld.

Wat betekent ‘structureel in categorie 2 worden ingedeeld’? Nou, als je in categorie 1 zit, kun je pas promoveren naar categorie 2 als je tweemaal op rij een ‘categorie 2-score’ behaalt. Kortom, om op meetmoment negen structureel in categorie 2 te worden ingedeeld, moet je ‘categorie 2-scores’ behalen op meetmomenten acht en negen. Fortuna’s huidige reeks categorie 1-indelingen startte – vermoed ik – in december 2015. Sindsdien is Fortuna driemaal ingedeeld in categorie 1. Daar moet uiterlijk op meetmoment acht een einde aan komen: juni 2018.

  • je behaalt meer dan negenmaal een categorie 2-score gedurende de laatste vijftien meetmomenten.

Voor een buitenstaander – zoals ik – is dit lastig in te schatten. Zoals uitgelegd bij stelling (2), wanneer je bijvoorbeeld op drie achtereenvolgende meetmomenten 1-2-1 scoort, dan deelt de KNVB je driemaal in in categorie 1 (want de ‘categorie 2-score’ is incidenteel; niet structureel). Het zijn die structurele indelingen die de KNVB publiek maakt; niet de achterliggende scores. Echter, voor deze stelling zijn de achterliggende scores juist relevant.

Na wat gereken en gebruikmakend van de informatie die Fortuna (niet de KNVB) de afgelopen jaren op zijn website / in de krant losliet over categoriescores, kun je afleiden dat Fortuna minimaal acht en maximaal elf van de laatste vijftien meetmomenten een ‘categorie 1-score’ behaald heeft. Omdat de KNVB je nek omdraait bij meer dan negen (en de KNVB dat vooralsnog niet gedaan heeft), resteren twee opties: acht of negen. Om deze teller niet op te laten lopen naar tien moet Fortuna dus een ‘categorie 2-score’ behalen vanaf de ‘maart 2017 meting’ (indien de huidige teller op negen staat) of vanaf de ‘juni 2017 meting’ (indien de huidige teller op acht staat).

Conclusie: gesteld dat het bovenstaande klopt, vermoed ik dat de storm pas gaat liggen als Fortuna Sittard een ‘categorie 2-score’ behaalt over de ‘maart 2017 meting’, gevolgd door een ‘categorie 2-score’ over de ‘juni 2017 meting’. Als dat gebeurt, wordt Fortuna in categorie 2 ingedeeld. Dan vervalt het plan van aanpak en dus verplichtingen voortkomend uit stelling (1), is stelling (2) sowieso niet van toepassing en begint de score voor stelling (3) te dalen. Aangezien het een aantal maanden duurt voordat de KNVB een indeling bekendmaakt, zal de KNVB – in het bovenstaande geval – pas in augustus/september bekend maken dat Fortuna promoveert naar categorie 2.

Ten slotte, op de website van de KNVB lees ik: “In 2010 is er samen met de clubs afgesproken om op transparante wijze het publiek te informeren over het licentiesysteem en het financiële beleid van de clubs. Een onderdeel hiervan is de categorie-indeling.

Het woord ‘transparant’ is het laatste wat in mij opkomt, als ik het bovenstaande beschrijf.

Riccardo Welters