Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad pakte gisteren uit in het sportkatern met een artikel getiteld “Steun profclubs Limburg discutabel”. Journalist Joos Philippens voert een gesprek met Prof Europees Recht Stefaan van den Bogaert verbonden aan de Universiteit van Leiden. Een grondig verhaal, waar vrij weinig tegen in te brengen valt. Ik blijf slechts met een vraag zitten: Waar was je, Joos, toen de Stuurgroep Topvoetbal Limburg in 2009 de term loopplankfinanciering introduceerde?


Van de Bogaert maakt de regels die de Europese Commissie heeft opgesteld omtrent overheidssteun helder: “Iedere vorm van steun van overheidsgeld die kunstmatig voordeel oplevert en de concurrentie in de interne markt verstoort, is verboden.“. Dat is een ruime definitie, want dat betekent dus dat niet alleen geld overmaken verboden is, maar ook schulden kwijtschelden, leningen aanbieden tegen niet-marktconforme rentetarieven, vast ook garant staan voor leningen en het aan- of verkopen van het voetbalstadion voor het symbolische bedrag van 1 euro.

Allemaal tegen de regels en toch gebeurt het geregeld. Van de Bogaert vermoedt dat er twee redenen voor zijn. 1) gemeentes / provincies kennen de regels niet en moeten vaak onder druk een beslissing nemen (want zonder hulp is de club morgen failliet) en 2) de Europese Commissie treedt, ondanks heldere bevoegdheden, zelden op.

Prima verhaal, lijkt me niks mis mee.

Waarom dit verhaal nu in de krant? Journalist Philippens deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat alle vier de Limburgse clubs – de een meer dan de ander, maar desalniettemin – gebruik maken van overheidshulp die discutabel is. Mocht de Europese Commissie op onderzoek uit gaan, dan zouden Fortuna Sittard, MVV en Roda JC een probleem hebben en VVV een probleem krijgen als de club niet uitkijkt met de financiering van het nieuwe stadion. Kortom: “In alle gevallen zijn daar momenteel actuele ontwikkelingen“, aldus Philippens.

Prima argument voor plaatsing in Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad, lijkt me niks mis mee.

Mijn probleem met dit artikel heeft te maken met timing. Nee, niet omdat het verschijnt in de aanloop naar de derby, maar omdat het niet verscheen ten tijde van de Sporting Limburg farce. De Stuurgroep Topvoetbal Limburg (overigens gefinancierd door de provincie Limburg voor de lieve som van ongeveer 2 miljoen euro) kwam met een reeks prachtige plannen, waarbij:

  • de gemeente Sittard-Geleen de schuldenlast van Fortuna op zich moest nemen (Van de Bogaert: dat kan niet);
  • de gemeente Kerkrade ook iets dergelijks moest doen voor Roda (Van de Bogaert: dat kan niet);
  • Sporting Limburg met een niet-sluitende begroting startte die via een loopplankfinanciering aangezuiverd zou moeten worden door de Provincie Limburg (Van de Bogaert: dat kan niet).

Het ging hier over miljoenen euro’s overheidssteun. Dat dat niet door de (Europese) beugel kon, wisten we toen ook al (Van de Bogaert brengt wat dat betreft weinig nieuws). Wat was de mening van de Limburgse media destijds? Geen mening.

Fortuna Online schreef er in februari 2009 een column over: “Wanneer trekt de mist op?“.

We schreven: “Voor de Limburgse media lijkt het doel (de fusieclub) alle middelen te heiligen. Maar als het doel niet gedefinieerd is en de middelen pijnlijk (verlies aan werkgelegenheid, stelselmatige leugens, miljoenen overheidsgeld) zijn, heiligen de middelen dan het doel nog wel? Is het onwil of onmacht van de zijde van de Limburgse media? Wie het weet mag het zeggen. Verwacht het antwoord niet van de Limburgse media, die hullen zich namelijk in nevelen.

Verdorie ik zat er naast. Het antwoord kwam weldegelijk, met bijna vier jaar vertraging.

Ik neem dus aan Joos, dat je het project Sporting Limburg alleen al vanwege deze reden nu met terugwerkende kracht ook discutabel vindt?

Riccardo Welters