De vakbond van profvoetballers VVCS werpt zich op als tegenstander van de fusie in Limburg. De argumentatie is dat er met de fusie per saldo twee clubs verdwijnen, waardoor er dus ook een flink stuk werkgelegenheid verdwijnt.
Maar ach, wie neemt de VVCS serieus? Die zitten ook in een onmogelijke spagaat. Enerzijds willen ze dat clubs hun salarisverplichtingen nakomen, maar anderzijds zullen ze dat nooit (desnoods via de rechter) afdwingen omdat ze dan de clubs het faillissement injagen en dus hun eigen werkgelegenheid vernietigen. Slechts als de VVCS eindelijk eens een keuze maakt tussen deze twee kwaden wordt hun positie serieus genomen door clubbestuurders. En slechts als ze vol kiezen voor de werkgelegenheid zijn ze een serieuze bondgenoot tegen de fusie (bron: Limburgs Dagblad).