In een brief heeft Fortuna Sittard de situatie waarin de club verzeild geraakt is weergegeven. Voor degene die afgelopen dinsdag de bijeenkomst tussen de supporters en de clubleiding heeft bijgewoond bevat de brief nauwelijks nieuwe feiten. Maar de brief is dan ook met name bedoeld voor de Fortunezen die daar niet aanwezig waren.
De brief behandelt twee aspecten: FC Limburg en de financiële situatie van Fortuna Sittard en wel in die volgorde (??).
Mommers en Meijer bevestigen dat er besprekingen zijn gevoerd met Roda en MVV maar bezweren dat er nog geen sprake is van een deal, dat wil zeggen, FC Limburg is nog geen feit, uitsluiten dat het dat ooit wordt doen ze niet.

Daarnaast lichten Mommers en Meijer de heikele financiële situatie van Fortuna Sittard toe. De situatie is vrij simpel. Op basis van de huidige situatie zal Fortuna Sittard vrijwel zeker geen licentie krijgen van de KNVB voor het komende seizoen. Maar ja, er is nog hoop, want die begroting hoeft pas 1 augustus ingediend te worden. Dus zijn er nog ruim vier maanden om ervoor te zorgen dat die begroting wel sluitend wordt. Mogelijkheden? Verkoop stadion en spelers. Fortuna is daarmee bezig, maar of dat in voldoende mate (lees: voldoende geld op zal leveren) zal lukken, is een groot vraagteken. Ze beloven in ieder geval hun stinkende best te doen.

Ten slotte belooft de clubleiding een enquête uit te zetten. Maar net als tijdens de infoavond op dinsdag is onduidelijk wat exact de vraagstelling van die enquête zal zijn en wie eraan gaat deelnemen. De uitverkorenen krijgen die enquête binnenkort thuis gestuurd.