Fortuna Online is de afgelopen weken behoorlijk terughoudend geweest wat betreft informatieverschaffing omtrent de voortgang van de onderhandelingen tussen de Raad van Commissarissen van Fortuna Sittard, 3W en Wessels.
We hebben dit – mede op dringend verzoek van rechtstreeks betrokkenen bij de onderhandelingen – gedaan om de voortgang van het onderhandelingsproces niet in gevaar te brengen.
Gevolg is wel dat de informatievoorziening richting supporters niet optimaal is geweest, maar wij kiezen op dit moment voor het maximaliseren van de slagingskans van de onderhandelingen die Fortuna Sittard moeten redden.
Nu uit is gelekt dat er vandaag weer een vergadering is, hoeven we daar ook niet meer terughoudend over te zijn. Vanmiddag worden inderdaad de onderhandelingen hervat. Onderhandelingen die een week hebben stilgelegen (ondanks allerlei berichtgeving is er deze week nog geen overleg geweest tussen de RvC, 3W en Wessels). Bij deze onderhandelingen zal ook een vierde partij aanschuiven: de gemeente.