De supportersvereniging Fortuna Sittard ’92 heeft een brief naar de gemeente Sittard-Geleen-Born geschreven.


Aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Sittard – Geleen – Born
de leden van de gemeenteraad van de gemeente
Sittard – Geleen – Born

Sittard, 2 september 2001

Betreft: garantstelling gemeente t.o.v. Fortuna Sittard

Dames en Heren,

Namens de supportersvereniging Fortuna Sittard ’92 willen wij een dringend beroep op u doen om in te stemmen met het verzoek van de BVO Fortuna Sittard voor het verkrijgen van een garantstelling van vier miljoen gulden.

Wij noemen hiervoor een aantal argumenten:

1) In het afgelopen jaar is het ons bestuur en de supporters gebleken dat er een nieuwe frisse wind waait bij Fortuna Sittard. Het deels vernieuwde managementteam is o.i. op de goede weg om Fortuna organisatorisch op het goede spoor te zetten. De samenwerking bijvoorbeeld met de supportersvereniging is uitgebreid, waardoor straks alle trouwe supporters mee mogen genieten van allerlei voordelen. Kortingen op busreizen en artikelen uit de fanshop en een nieuw magazine dat alle seizoenskaarthouders gaan ontvangen zijn slechts enkele voorbeelden, waaruit mag blijken dat Fortuna richting supporters een nieuw en goed beleid uitstippelt. Aangezien deze supporters voor een groot deel uit de gemeente Sittard – Geleen – Born afkomstig zijn is dit een goede zaak.

2) Zoals uit krantenartikelen blijkt, heeft Fortuna richting gemeente ook een verplichting op zich genomen en volgens onze informatie gaat dit Fortuna ook lukken.

3) Topsport en topvoetbal horen in deze gemeente thuis. In het verleden heeft Sittard bekend gestaan als onderwijsstad en sportstad en ook Geleen had met ijshockey en handbal topsport binnen de gemeentegrenzen. Deze topsport is een stimulans voor alle amateurverenigingen om zich zo goed mogelijk te manifesteren en dus kan men gerust stellen dat de breedtesport gebaat is bij de aanwezigheid van topsport, in dit geval Fortuna Sittard. Het argument dat burgers soms wel gebruiken dat het geld voor de amateursport naar Fortuna Sittard gaat, omdat de amateurverenigingen dan minder subsidie zouden krijgen, is zoals u wel weet volkomen onjuist.

4) In de volksmond wordt al gauw gezegd dat Fortuna Sittard van de gemeente “vier miljoen krijgt”, maar deze voorstelling van zaken is toch wel al te eenvoudig gesteld. Volgens ons blijkt uit uw – hopelijk positief – besluit of u vertrouwen hebt in Fortuna Sittard als Betaald Voetbal Organisatie. Mocht deze organisatie u teleurstellen en het geleende geld over langere termijn niet kunnen terug betalen, dan heeft u en ook wij een probleem. U als gemeente, omdat u dan wél voor de kosten moet opdraaien van dit besluit, en wij als supporters, omdat dit zonder meer het einde van Fortuna Sittard als professionele voetbalclub betekent. Deze laatste, sombere toekomstvisie kunnen en willen wij als supporters niet onderschrijven!

5) Met het plan om een supportershome binnen het stadion te realiseren komt het nieuwe management tegemoet aan een groot verlangen van vele supporters. Bovendien komt dit de veiligheid in en rond het stadion ten goede.

6) In de afgelopen twee seizoenen zijn – ondanks de matige resultaten – steeds meer mensen naar het stadion gekomen. Fortuna Sittard spreekt op welke manier dan ook tot de verbeelding van velen.

Dames en heren,

Wij hopen dat u achter Fortuna Sittard blijft staan, zodat wij nog lang kunnen genieten van onze eredivisieclub en kunnen blijven zingen …NAO VEURE!

Met vriendelijke sportgroet

Namens het bestuur en leden van supportersvereniging Fortuna Sittard ‘92 en alle supporters van Fortuna Sittard,

C. Baltis, secretaris sv. Fortuna Sittard ‘92