Fortuna heeft de optie op Nenad Bjekovic die 30 april afliep niet gelicht. De onzekerheid over de eredivisiestatus van Fortuna is de voornaamste oorzaak volgens Opgenoord om te wachten met het aantrekken van Bjekovic.
Concreet betekent dit dat Bjekovic vrij is om te onderhandelen met welke club dan ook. Wel is het zo dat Fortuna nog tot 10 mei het eerste recht heeft om hem te contracteren mocht zich een andere club voor hem melden. Maar dat schiet natuurlijk ook niet op, want voor 10 mei is er geen zekerheid over handhaving in de eredivisie.

Toch geloven wij niet dat slechts de eredivisiestatus het struikelblok is (dan neem je toch een clausule in het contract op??), de blessuregevoeligheid van Bjekovic zal ook wel een rol spelen.