Het College van B&W van de gemeente Sittard/Geleen/Born/Nieuwstadt wenst nog geen raadsvoorstel in te dienen om garant te gaan staan voor de lening van 4 miljoen gulden die Fortuna Sittard wil aangaan. De kans is dan ook klein dat de gemeenteraad, die morgen vergadert, een raadsvoorstel ter goedkeuring krijgt voorgelegd, met als gevolg dat Fortuna op korte termijn geen zekerheid krijgt.
De reden voor de aarzeling bij het College van B&W is onduidelijk. Wellicht heeft het te maken met het feit dat Fortuna slechts voor 4,4 miljoen gulden harde garanties heeft en niet de gevraagde 5 miljoen gulden. Of wellicht is de gemeente niet zo overtuigd van de hardheid van de garanties die Mommers zegt te hebben voor de dekking van die 4,4 miljoen gulden. Maar misschien spelen ook nog andere factoren een rol.
Het blijft voorlopig gissen naar de ware redenen, want geen van beide partijen wil openheid van zaken geven (bron: Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger).