Op de site van SV Noa Veure (www.svnoaveure.nl)mogen we onderstaande verklaring lezen:

Afgelasting Opendag Fortuna Sittard 2008
Tot onze grote ontsteltenis nam het bestuur van de SV Nao Veure vandaag kennis van het feit dat de BVO Fortuna Sittard heeft besloten de Opendag dit jaar af te gelasten. Als reden werd aangegeven dat er diverse personeelsleden van de BVO bedreigt zijn en dat men hiertegen als BVO een standpunt wenst in te nemen. Uiteraard is ook het bestuur van de SV Nao Veure tegen elke vorm van geweld.
In tegenstelling tot wat eerder vandaag te horen was op TV Limburg heeft de SV Nao Veure echter nog geen standpunt in deze zaak ingenomen. Er wordt door de BVO Fortuna Sittard beweerd dat de SV Nao Veure de keuze om de Opendag af te gelasten volledig steunt. Deze conclusie is zeer voorbarig en wenst het bestuur van de SV Nao Veure middels dit bericht dan ook met klem te ontkrachten. Morgenavond (woensdag 30 juli 2008) zal er een bestuursvergadering van de SV Nao Veure plaats vinden. Tijdens deze vergadering zal er in het bestuur besproken worden hoe men tegenover de hele situatie staat. Naar aanleiding daarvan zal het bestuur zelf een verklaring opstellen waarin duidelijk wordt welk standpunt de SV Nao Veure in deze zal innemen.

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de BVO de SV voor de zoveelste keer piepelt en als speelbal gebruikt. Reeds eerder sprak de redactie van deze site met een bestuurlid van de SV en deze gaf aan “not amused” te zijn omtrent het hele gebeuren. We kijken dan ook vol verwachting uit naar het officiële standpunt dat de SV zal innemen. Ook voor hen dus een “do or die” situation.