De KNVB en vertegenwoordigers van de ere- en eerste divisie kwamen gisteren bijeen om de mogelijkheden om de voetbalcompetitie uit te spelen te onderzoeken. Eerder deze week legde KNVB-voorzitter Just Spee drie scenario’s op tafel:

  1. Competitie uitspelen (met of gedeeltelijk zonder publiek) voor 30 juni;
  2. Sportieve beslissingen bewerkstelligen via een verkort programma voor 30 juni;
  3. Competitie afblazen.

Na afloop van de bijeenkomst van gisteren waren er opnieuw drie scenario’s, maar het waren niet dezelfde scenario’s als eerder deze week.

  1. Competitie uitspelen (met of gedeeltelijk zonder publiek) voor 30 juni;
  2. Competitie uitspelen desnoods na 30 juni;
  3. Competitie afblazen.

We constateren dus dat er onder de clubs weinig animo is voor een scenario waarin het restant van de competitie wordt ingekort om snel beslissingen te forceren. We constateren ook dat de clubs de competitie graag uitspelen, zelfs als dat in juli moet gebeuren. Dat laatste heeft overigens heel wat voeten in de aarde, want spelerscontracten lopen per 30 juni af. Het is geen sinecure om dat een maand op te rekken.

De bal ligt in eerste instantie bij de Nederlandse overheid. Tot 6 april blijven sportverenigingen op slot. Gegeven de huidige situatie vermoeden we dat de overheid die sluiting zal oprekken. De duur van die oprekking zal mede bepalend zijn of er nog mogelijkheden zijn de competitie (plus playoffs) uit te spelen. In de tussentijd mag de UEFA zich buigen over de vraag hoe de contractdeadline van 30 juni te omzeilen valt.

Bron: KNVB