De KNVB heeft een regeltje bedacht dat inhoudt dat gele kaarten uit de laatste vier wedstrijden van het afgelopen seizoen die geen schorsing opleverden, meetellen in het huidige seizoen.
In het geval van Fortuna betekent dat, dat er vijf spelers zijn die het seizoen 03/04 niet met een schone lei zijn begonnen: Cagnazzo, Van der Hoeven, El Gaaouiri, Steegs en Daemen. Bij deze vijf staat de teller al op één. Cagnazzo en Van der Hoeven pakten dit seizoen al een gele kaart, dus voor hen staat de teller al op twee.
Na vier, na zes en na iedere volgende gele kaart volgt een wedstrijd schorsing.