Naar nu blijkt was de gemeente Sittard/Geleen/Born/Nieuwstadt niet de eerste die gevraagd werd garant te staan voor de lening van 4 miljoen die Fortuna aan wil gaan. Ook Meulen Bouw is gevraagd om garant te staan.
Meulen Bouw is eigenaar van de ruimtes onder het stadion. De exploitatie van die ruimtes wil maar niet vlotten en een faillisement of degradatie van Fortuna zou dat proces zeker niet bevorderen. Dat moet ongeveer de motivatie zijn geweest van Fortuna om bij Meulen Bouw aan te kloppen. Echter Meulen Bouw heeft Fortuna afgewimpeld (bron:Limburgs Dagblad).
We kunnen ons voorstellen dat deze hele actie de relatie tussen Fortuna Sittard en Meulen Bouw geen goed heeft gedaan.

Overigens hoopt het college van B&W van de gemeente maandag al een beslissing over de garantstelling te kunnen nemen.