25 Maart komt met rasse schreden dichterbij: de dag waarop de gemeenteraad zal beslissen over mogelijke ontwikkelingen rond het Fortuna stadion. Vorig jaar ging de raad niet akkoord met een wijziging van het bestemmingsplan rond het stadion die Fortuna wellicht uit de puree zou kunnen helpen.
Dat gebeurde mede op basis van een rapport van onderzoeksbureau Kolpron. Kolpron wist namelijk te melden dat ontwikkelingen rond het stadion (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een megasupermarkt) de aantrekkelijkheid van de stadscentra (en dan met name Geleen) aantasten. Voor veel raadsfracties was dat een voorname reden om kritisch ten opzichte van het voornemen van het college van B&W te staan.
Het College heeft Kolpron de zaak opnieuw laten onderzoeken en warempel: Kolpron komt nu tot andere conclusies. Het laatste Kolpron rapport concludeert namelijk dat een megasupermarkt in het Fortuna stadion juist leidt tot extra koopkracht voor de stad als geheel. Dus ook voor de stadscentra.
Ja, ja, een fraai staaltje onderzoek dus! Hoe dan ook, het is gunstig nieuws voor Fortuna, dus laat maar waaien.

Bron: Limburgs Dagblad / Dagblad De Limburger